info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 11:53
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

08/08/19 15:26 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07/08/19 15:25 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę Zarządu
31/07/19 18:03 MEDINICE S.A.: Opłacenie wszystkich akcji serii H1
30/07/19 17:45 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17:28 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/07/19 17:09  brak uprawnień MEDINICE SA (20/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za II kwartał 2019 r.
23/07/19 19:05 MEDINICE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
17/07/19 10:52  brak uprawnień MEDINICE SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r.
12/07/19 15:04 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)
01/07/19 13:58 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
26/06/19 14:46 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
14:12 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:07  brak uprawnień MEDINICE SA (18/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:01 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
17/06/19 22:26 MEDINICE S.A.: Zawarcie umów lock-up przez akcjonariuszy Spółki