info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:29
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

05/01/21 18:58  brak uprawnień GPW Benchmark: MEDINICE
17:42 MEDINICE S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej
30/12/20 10:52 MEDINICE S.A.: Podpisanie z NCBiR umowy o dofinansowanie rozwoju elektrody EP Bioptom
09:21  brak uprawnień Spółka Medinice zadebiutowała na głównym rynku GPW
28/12/20 16:06  brak uprawnień GPW: sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I spółki MEDINICE S.A.
16:04  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I spółki MEDINICE S.A.
16:03  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki MEDINICE S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
15:16 MEDINICE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Głównym Rynku GPW
13:55  brak uprawnień Spółka Medinice zadebiutuje 30 grudnia na rynku głównym GPW
18/12/20 21:40 MEDINICE S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emitenta
08/12/20 10:00 MEDINICE S.A.: Rozpoczęcie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
07/12/20 14:09 MEDINICE S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
03/12/20 13:00 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od amerykańskiego urzędu patentowego na wynalazek "CoolCryo"
30/11/20 16:28 MEDINICE S.A.: Uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o uzyskanie dofinansowania na rozwój elektrody EP Bioptom
27/11/20 17:06 MEDINICE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku indyjskim