info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 21:45
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

28/10/20 14:32  brak uprawnień MEDINICE SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
12:38  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki MEDINICE S.A.
27/10/20 10:31 MEDINICE S.A.: Powołanie spółki prawa amerykańskiego pod nazwą PacePress Inc.
26/10/20 18:21 MEDINICE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. (Korekta)
23/10/20 20:10  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A
22/10/20 12:48 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21/10/20 15:03 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
19/10/20 16:39 MEDINICE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
15:51  brak uprawnień MEDINICE SA (24/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
13/10/20 14:06 MEDINICE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
02/10/20 15:21  brak uprawnień MEDINICE SA (23/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
30/09/20 12:21 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie CoolCryo
29/09/20 12:14 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej"
28/09/20 16:41  brak uprawnień MEDINICE SA (22/2020) Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii I
16:24 MEDINICE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.