info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 10:06
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

03/08/20 18:15  brak uprawnień Akcjonariusze Medinice zdecydują 31 VIII o podwyższeniu kapitału zakładowego
17:48  brak uprawnień MEDINICE SA (18/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
17:42 MEDINICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
27/07/20 13:44  brak uprawnień MEDINICE SA (17/2020) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego
09:14 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie MiniMax
02/07/20 12:58  brak uprawnień MEDINICE SA (16/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Medinice S.A.
01/07/20 16:42 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy z niemieckim producentem sprzętu medycznego na zakup komponentów do produkcji prototypów w projekcie MiniMax
22/06/20 18:02 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15/06/20 19:55  brak uprawnień MEDINICE SA (15/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.
15:41 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
15:35  brak uprawnień MEDINICE SA (14/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
15:30 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
20/05/20 17:19  brak uprawnień MEDINICE SA (13/2020) Raport kwartalny Medinice S.A. za I kwartał 2020 r.
15/05/20 15:30  brak uprawnień MEDINICE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
15:21 MEDINICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.