info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:49
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

30/07/21 17:13  brak uprawnień MEDINICE SA (2/2021) Medinice Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 16:43 MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MEDINICE SA
16/07/21 06:45  brak uprawnień Celem Medinice na resztę '21 m.in. dokończenie badań przedklinicznych MiniMax i CoolCryo (wywiad)
15/07/21 21:47 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:22 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14/07/21 15:33 MEDINICE S.A.: Koszty emisji akcji serii J - uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021
12/07/21 16:10  brak uprawnień Medinice planuje kupić udziały w spółce posiadającej prawa do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
15:47 MEDINICE S.A.: Zawarcie Memorandum of Understanding dotyczącego kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
09/07/21 20:56 MEDINICE S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
08/07/21 22:32 MEDINICE S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
25/06/21 21:59 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
21:57 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
22/06/21 14:46 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Israel Patent Office na wynalazek "CoolCryo"
16/06/21 17:49 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od European Patent Office na wynalazek "CoolCryo"