info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 03:44
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

12/11/19 17:32  brak uprawnień MEDINICE SA (27/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2019 r.
01/10/19 14:38  brak uprawnień MEDINICE SA (26/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Medinice S.A.
27/09/19 15:08 MEDINICE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz dwóch umów z niemieckim producentem sprzętu medycznego
19/09/19 12:57  brak uprawnień MEDINICE SA (25/2019) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
13/09/19 13:12  brak uprawnień MEDINICE SA (24/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji serii H1
10/09/19 13:27 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
09/09/19 16:42  brak uprawnień MEDINICE SA (23/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
06/09/19 14:39  brak uprawnień MEDINICE SA (22/2019) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Medinice S.A.
30/08/19 14:24  brak uprawnień MEDINICE SA (21/2019) Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H1
29/08/19 12:13 MEDINICE S.A.: Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii H1
20/08/19 17:57 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
08/08/19 15:26 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07/08/19 15:25 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę Zarządu
31/07/19 18:03 MEDINICE S.A.: Opłacenie wszystkich akcji serii H1
30/07/19 17:45 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze