info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:46
kontakt
SANPL

Komunikaty

08/04/21 09:34  brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Santander Bank Polska, podwyższył dla mBanku i Banku Millennium
30/03/21 15:52  brak uprawnień Santander BP szacuje, że rezerwy na ryzyko dot. kredytów walutowych wyniosą w I kw. 194,6 mln zł
15:41 SANTANDER BANK POLSKA SA: Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
15:40 SANTANDER BANK POLSKA SA: Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
26/03/21 08:25  brak uprawnień Santander BP sprzedał posiadane akcje w spółkach Aviva, wpływ transakcji wyniesie ok. 450 mln zł
08:06 SANTANDER BANK POLSKA SA: Informacja poufna - zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
08:05 SANTANDER BANK POLSKA SA: Informacja poufna - zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
08:01 SANTANDER BANK POLSKA SA: Opóźniona Informacja poufna - wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zmianę partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
08:00 SANTANDER BANK POLSKA SA: Opóźniona Informacja poufna - wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zmianę partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
22/03/21 22:01 SANTANDER BANK POLSKA SA: Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. - korekta
22:00 SANTANDER BANK POLSKA SA: Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. - korekta
16:55 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
16:54 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
16:52 SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.