info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 15:27
kontakt
SANPL

Komunikaty

03/12/19 08:59 SANTANDER BANK POLSKA SA: Daty przekazywania raportów okresowych
08:58 SANTANDER BANK POLSKA SA: Daty przekazywania raportów okresowych
19/11/19 15:40  brak uprawnień KNF obniża Santanderowi wymóg dot. kredytów walutowych do 0,04 pkt. proc.
15:30 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
12/11/19 18:09  brak uprawnień Santander Bank Polska nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego
17:51 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
17:50 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
08/11/19 10:35 SANTANDER BANK POLSKA SA: Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
10:34 SANTANDER BANK POLSKA SA: Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
30/10/19 17:39 SANTANDER BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
17:38 SANTANDER BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12:34  brak uprawnień Santander skupia się na rozwoju organicznym, obecnie nie rozważa zakupu mBanku (opis)
10:46  brak uprawnień Santander skupia się na rozwoju organicznym, rozważy jednak okazje do akwizycji
10:32  brak uprawnień Negatywny wpływ małego TSUE na wynik odsetkowy grupy Santander w IV kw. może wynieść ok. 70 mln zł