info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:18
kontakt
SANPL

Komunikaty

07/10/19 15:48  brak uprawnień Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska i Banku Handlowego
30/09/19 17:53 SANTANDER BANK POLSKA SA: Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.
17:52 SANTANDER BANK POLSKA SA: Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.
27/09/19 17:06 SANTANDER BANK POLSKA SA: Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
17:05 SANTANDER BANK POLSKA SA: Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
24/09/19 16:01  brak uprawnień Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora
23/09/19 18:32  brak uprawnień Walne Santander Bank Polska za podziałem Santander Securities
17:49 SANTANDER BANK POLSKA SA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
17:48 SANTANDER BANK POLSKA SA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
17:47 SANTANDER BANK POLSKA SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
SANTANDER BANK POLSKA SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:45 SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
17:44 SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
19/09/19 13:52 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
13:51 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej