info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:28
kontakt
VARSAV

Komunikaty

28/12/20 11:13 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza
21/12/20 11:56 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
11:48  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (21/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
07/12/20 11:31 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zakończenie negocjacji oraz przystąpienie do spółki - Don't Bite Devs Studio sp. z o.o.
27/11/20 16:58 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:08 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
12:06  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (20/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
13/11/20 17:01  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (19/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
16:00 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz rozpoczęcie negocjacji dot. zawarcia umowy inwestycyjnej
15:54 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zakończenie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem z Rumunii
12/11/20 18:20 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Ustalenie daty premiery gry Bee Simulator na platformie Steam
09/11/20 16:27 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Złożenie protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach kon-kursu Szybka ścieżka dla Mazowsza
13:54 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
13:50  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (18/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
06/11/20 09:31 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana profilu działalności Crowd Dragons sp. z o.o. - spółki zależnej do Emitenta