info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:13
kontakt
VARSAV

Komunikaty

07/07/21 10:50 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
01/07/21 13:42  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (9/2021) Sprostowanie raportu EBI nr 8/2021 (w zakresie wskazanej daty ZWZ spółki Varsav Game Studios S.A.)
30/06/21 14:41 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
14:33  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2021 roku
02/06/21 22:26 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
22:20  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 15:10  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (6/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
17/05/21 20:56  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
12/05/21 14:39 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza"
15/04/21 09:00 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Harmonogram wydawniczy na 2021 rok
14/04/21 17:49 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach spółki stowarzyszonej - Ovid Works S.A.
08/04/21 16:11 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca pozyskania dofinansowania w ramach konkursu Rozwój Sektorów Kreatywnych 2021
03/03/21 13:20  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (4/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego Emitenta
15/02/21 15:16  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 15:58 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza