info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:57
kontakt
VARSAV

Komunikaty

15/04/21 09:00 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Harmonogram wydawniczy na 2021 rok
14/04/21 17:49 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach spółki stowarzyszonej - Ovid Works S.A.
08/04/21 16:11 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca pozyskania dofinansowania w ramach konkursu Rozwój Sektorów Kreatywnych 2021
03/03/21 13:20  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (4/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego Emitenta
15/02/21 15:16  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 15:58 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza
01/02/21 13:46 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta - Mooneaters S.A.
26/01/21 16:31 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Dojście do skutku emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Mooneaters S.A. oraz planowana zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce zależnej.
21/01/21 17:58  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (2/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej
11:30  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
28/12/20 11:13 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza
21/12/20 11:56 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
11:48  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (21/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
07/12/20 11:31 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zakończenie negocjacji oraz przystąpienie do spółki - Don't Bite Devs Studio sp. z o.o.
27/11/20 16:58 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze