info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:01
kontakt
VARSAV

Komunikaty

20/03/20 17:04  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (3/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019
14:02 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca dokonania przeszacowania aktywów posiadanych przez Emitenta oraz dokonanie odpisu aktualizacyjnego
19/03/20 15:57 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
21/02/20 18:42 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28/01/20 09:15 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie przez Emitenta pre-produkcji nowej gry o nazwie kodowej Aria
21/01/20 14:19  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
13:13  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego Emitenta
16/12/19 12:32 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:27 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania
12:23 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania
12:16 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:10 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania
12:05 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/12/19 11:32 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej inwestycji w Ovid Works
01/12/19 22:39 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze