info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:59
kontakt
MEDARD

Komunikaty

26/02/21 18:17  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MEDARD SA na rynku NewConnect
14/02/21 22:08  brak uprawnień MEDARD SA (9/2021) Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
22:05  brak uprawnień MEDARD SA (8/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 22:40 MEDARD S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22:31  brak uprawnień MEDARD SA (7/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
22:29  brak uprawnień MEDARD SA (6/2021) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/01/21 21:43 MEDARD S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
21:30  brak uprawnień MEDARD SA (5/2021) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/01/21 20:15 MEDARD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających
20:08  brak uprawnień MEDARD SA (4/2021) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDARD S.A. w dniu 7 stycznia 2021 r.
07/01/21 23:30  brak uprawnień MEDARD SA (3/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDARD S.A.
23:19  brak uprawnień MEDARD SA (2/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.
06/01/21 16:57 MEDARD S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
04/01/21 15:06  brak uprawnień MEDARD SA (1/2021) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub z
29/12/20 14:39 MEDARD S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji