info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 08:02
kontakt
MEDARD

Komunikaty

07/06/21 20:33 brak uprawnień MEDARD SA (11/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
14/05/21 22:15 brak uprawnień MEDARD SA (10/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za I kwartał 2021 roku
26/02/21 18:17 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MEDARD SA na rynku NewConnect
14/02/21 22:08 brak uprawnień MEDARD SA (9/2021) Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
22:05 brak uprawnień MEDARD SA (8/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 22:40 MEDARD S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22:31 brak uprawnień MEDARD SA (7/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
22:29 brak uprawnień MEDARD SA (6/2021) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/01/21 21:43 MEDARD S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
21:30 brak uprawnień MEDARD SA (5/2021) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/01/21 20:15 MEDARD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających
20:08 brak uprawnień MEDARD SA (4/2021) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDARD S.A. w dniu 7 stycznia 2021 r.
07/01/21 23:30 brak uprawnień MEDARD SA (3/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDARD S.A.
23:19 brak uprawnień MEDARD SA (2/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.
06/01/21 16:57 MEDARD S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.