info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 05:04
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

15/10/21 14:06 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do GrabTaxi Holdings. Sale to GrabTaxi Holdings.
05/10/21 20:07 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:58 DATAWALK S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. Correction of the periodic report for the first half of 2021.
30/09/21 15:29 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Follow on sale for Intelligence application in North America.
00:03 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 07:10  brak uprawnień DataWalk liczy na kolejnych klientów z sektora komercyjnego jeszcze w tym roku (wywiad)
15/09/21 08:41 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
14/09/21 17:29  brak uprawnień Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 1,34 mln zł - szacunki
17:05 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
06/09/21 08:16  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" DataWalk, cena docelowa 280 zł
26/08/21 18:29 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Follow on purchase from US Department of Defense.
19/08/21 11:42 DATAWALK S.A.: Rozszerzenie kontraktu w zastosowaniach związanych z analityką epidemiologiczną i inspekcją sanitarną. Extension of the contract regarding epidemiological analytics and sanitary inspection.
28/07/21 18:28  brak uprawnień DATAWALK SA (1/2021) DATA WALK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 11:49 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Hamilton County Sheriff's Office. Sale to the Hamilton County Sheriff's Office.
02/07/21 15:29 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.