info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 21:59
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

05/11/19 15:02 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim Integratorem Systemów. Pilot project with a North American System Integrator.
31/10/19 17:39 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
16:20 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
13:32 DATAWALK S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series N shares and amendments to the Articles of Association.
29/10/19 13:15 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. Pilot project with North American Security/Intelligence Services Firm.
24/10/19 09:57 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA.
14/10/19 12:35 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.
10/10/19 10:50  brak uprawnień DataWalk przeznaczy środki z emisji akcji na rozbudowę działów handlowych (wywiad)
03/10/19 09:50  brak uprawnień DataWalk pozyska z emisji akcji 15 mln zł
09:09 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
30/09/19 20:42 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.
16:39 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.
10:44  brak uprawnień DataWalk emituje do 327 tys. akcji po 46 zł za sztukę dla inwestorów instytucjonalnych
10:24 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information - conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.
07:02 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego