info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 00:34
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

28/05/20 09:11 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.
06:30  brak uprawnień DataWalk chce zdobyć 20 dużych klientów do końca pierwszej połowy 2022 roku (wywiad)
22/05/20 08:29 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 17:21 DATAWALK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.
14/05/20 17:18  brak uprawnień DataWalk szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. na 1,26 mln zł
17:05 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Information on estimated selected financial data for the 1st quarter 2020.
09/05/20 12:59 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.
17/04/20 07:09 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:03 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz raportu rocznego
14/04/20 19:10 DATAWALK S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Change of the publication date of the individual and consolidated annual reports for 2019.
23/03/20 19:00 DATAWALK S.A.: Sprzedaż DataWalk do zastosowań inwestygacyjnych w RPA. Sale of DataWalk for investigative applications in RSA.
10/03/20 12:08  brak uprawnień DataWalk ma rozwiązanie pozwalające identyfikować osoby narażone na zarażenie koronawirusem
11:29 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
14/02/20 19:25 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w PKN Orlen S.A. Signing agreement for implementation of DataWalk in PKN Orlen S.A.
27/01/20 16:30 DATAWALK S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Dates of publishing of periodic reports in 2020.