info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:39
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

15/10/20 11:57 DATAWALK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
12/10/20 19:11 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O. Information connected with the completion of the private subscription of series O shares.
02/10/20 17:58  brak uprawnień Inwestorzy objęli akcje DataWalk warte 65,2 mln zł emitowane w ramach kapitału docelowego
17:47 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series O ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
30/09/20 22:49  brak uprawnień Szacunkowa wartość negocjowanych umów grupy DataWalk wynosi blisko 19 mln USD
21:46 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:22 DATAWALK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
28/09/20 16:16  brak uprawnień Zarząd DataWalk zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po 154,8 zł
16:02 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information - conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.
25/09/20 10:31 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.
21/09/20 21:51 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Sale to US Department of Labor.
20:32 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z Komendą Policji w Toronto. Pilot project with Toronto Police Service.
04/09/20 21:09  brak uprawnień Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 4,4 mln zł
20:22 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca wielkości przychodów zakontraktowanych na 2020 r. Executive Board's information on the amount of revenues contracted for 2020.
19:49 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2020 r. (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information on (I) estimated selected financial data for the 1st half of 2020 and (II) the results of the tests for impairment of assets.