info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:21
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

15/09/21 08:41 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
14/09/21 17:29  brak uprawnień Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 1,34 mln zł - szacunki
17:05 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
06/09/21 08:16  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" DataWalk, cena docelowa 280 zł
26/08/21 18:29 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Follow on purchase from US Department of Defense.
19/08/21 11:42 DATAWALK S.A.: Rozszerzenie kontraktu w zastosowaniach związanych z analityką epidemiologiczną i inspekcją sanitarną. Extension of the contract regarding epidemiological analytics and sanitary inspection.
28/07/21 18:28  brak uprawnień DATAWALK SA (1/2021) DATA WALK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 11:49 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Hamilton County Sheriff's Office. Sale to the Hamilton County Sheriff's Office.
02/07/21 15:29 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.
01/07/21 18:02 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.
30/06/21 DATAWALK S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.
30/06/21 17:50 DATAWALK S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office.
28/06/21 07:40 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Ally Financial do zastosowań związanych z bankowością. Sale to Ally Financial for applications connected with banking.
04/06/21 14:02 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Sale to U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
02/06/21 12:23 DATAWALK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A.