info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 06:43
kontakt
CREEPYJAR

Komunikaty

28/07/20 16:27  brak uprawnień Zysk netto Creepy Jar w pierwszym półroczu wyniósł 16 mln zł - szacunki
16:19 CREEPY JAR S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za I półrocze 2020 r.
24/07/20 13:34 CREEPY JAR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 23 lipca 2020 r.
23/07/20 18:19 CREEPY JAR S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 23 lipca 2020 r.
17:57  brak uprawnień CREEPY JAR SA (20/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 23 lipca 2020 r.
11:21  brak uprawnień Creepy Jar złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu
11:00  brak uprawnień CREEPY JAR SA (19/2020) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu
10/07/20 14:17 CREEPY JAR S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:15  brak uprawnień CREEPY JAR SA (18/2020) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Creepy Jar S.A.
07/07/20 18:36 CREEPY JAR S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:01  brak uprawnień Zarząd Creepy Jar sprzedał 7,06 proc. akcji spółki w ABB
16:44 CREEPY JAR S.A.: Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu
06/07/20 17:25  brak uprawnień Zarząd Creepy Jar chce sprzedać 4,42 proc. akcji spółki w ABB
17:11 CREEPY JAR S.A.: Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
12:46 CREEPY JAR S.A.: Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze