info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:59
kontakt
SILVAIR

Komunikaty

04/01/21 19:27  brak uprawnień Ipopema TFI ma powyżej 5 proc. głosów na WZ Silvair
19:22 SILVAIR INC: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.
18/12/20 20:18 SILVAIR INC: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.
19:38 SILVAIR INC: Informacja o transakcjach na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
16/12/20 19:05 SILVAIR INC: Emisja papierów wartościowych Silvair, Inc.
15/12/20 17:04 SILVAIR INC: Wnioski Rady Dyrektorów Silvair, Inc. zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Silvair, Inc. w dniu 14 grudnia 2020 roku.
03/12/20 17:11 SILVAIR INC: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych Spółki.
01/12/20 SILVAIR INC: Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji Spółki.
01/12/20 13:07  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki SILVAIR, INC.
30/11/20 17:06 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/20 20:13 SILVAIR INC: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
25/11/20 07:46 SILVAIR INC: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki oraz emisja papierów wartościowych.
17/11/20 17:29 SILVAIR INC: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki
13/11/20 17:11 SILVAIR INC: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Silvair, Inc. na dzień 14 grudnia 2020 roku
26/10/20 17:59 SILVAIR INC: Oferta nowych akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki