info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:54
kontakt
PASSUS

Komunikaty

23/10/19 15:20 PASSUS S.A.: Zawarcie umów znaczących
09/10/19 14:12 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
13:57 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
25/09/19 12:12 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
13/08/19 13:27  brak uprawnień PASSUS SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
24/07/19 13:54 PASSUS S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
08/07/19 14:26 PASSUS S.A.: Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia
05/07/19 12:18 PASSUS S.A.: Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia
24/06/19 16:20 PASSUS S.A.: Informacja w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
12/06/19 15:55  brak uprawnień Passus wypłaci dywidendę za '18 w wysokości 5 gr na akcję
15:49 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:42  brak uprawnień PASSUS SA (12/2019) Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy
15:41  brak uprawnień PASSUS SA (11/2019) Powołanie osób nadzorujących
15:38  brak uprawnień PASSUS SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
28/05/19 10:52  brak uprawnień PASSUS SA (9/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy