info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 12:11
kontakt
PASSUS

Komunikaty

13/04/21 20:25 PASSUS S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta
12/04/21 11:10 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
18/03/21 19:22  brak uprawnień Passus rekomenduje 0,07 zł dywidendy na akcję
19:09 PASSUS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
19:00  brak uprawnień PASSUS SA (3/2021) Raport roczny za rok 2020
22/01/21 08:40 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
11/01/21 14:56  brak uprawnień PASSUS SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
05/01/21 19:46  brak uprawnień PASSUS SA (1/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
10/12/20 09:07 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
23/11/20 11:05 PASSUS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13/11/20 09:00  brak uprawnień PASSUS SA (16/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Passus Spółka Akcyjna
12/11/20 15:02 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
09/11/20 12:38 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
08:51 PASSUS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
27/10/20 14:30 PASSUS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej