info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 01:55
kontakt
PASSUS

Komunikaty

26/10/20 09:22 PASSUS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 12:19 PASSUS S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków UE
13/10/20 10:51 PASSUS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2020
12/10/20 16:35 PASSUS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 16:39 PASSUS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/08/20 14:00 PASSUS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 Passus Spółka Akcyjna
19/08/20 17:55  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i E spółki PASSUS S.A.
18/08/20 18:20 PASSUS S.A.: Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez Spółkę Passus S.A. 
14/08/20 07:54  brak uprawnień PASSUS SA (15/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Passus Spółka Akcyjna
30/07/20 15:32  brak uprawnień PASSUS SA (14/2020) Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych
26/06/20 16:05  brak uprawnień PASSUS SA (13/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2020
11:24  brak uprawnień PASSUS SA (12/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/06/20 15:49  brak uprawnień PASSUS SA (11/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
17/06/20 18:59 PASSUS S.A.: Zawarcie istotnej umowy z bankiem
04/06/20 17:12  brak uprawnień Passus wypłaci dywidendę za '19 w wysokości 5 gr na akcję