info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:01
kontakt
VABUN

Komunikaty

30/06/21 20:10  brak uprawnień VABUN SA (12/2021) Uzupełnienie do raportu nr 11/2021 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
29/06/21 20:38 VABUN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:31  brak uprawnień VABUN SA (11/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
20:26  brak uprawnień VABUN SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
07/06/21 22:48 VABUN S.A.: Otrzymanie z PARP informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie
02/06/21 21:59  brak uprawnień VABUN SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
21:55 VABUN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
01/06/21 16:06  brak uprawnień VABUN SA (8/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
31/05/21 23:52 VABUN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
23:13  brak uprawnień VABUN SA (7/2021) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
23:09  brak uprawnień VABUN SA (6/2021) Raport roczny za 2020 rok obrotowy
17/05/21 13:18  brak uprawnień VABUN SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
06/05/21 16:11 VABUN S.A.: Podpisanie term sheet w zakresie planowanego połączenia z Cosma Cannabis sp. z o.o.
23/03/21 23:46 VABUN S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Cosma Cannabis Sp. z o.o.
05/03/21 20:00 VABUN S.A.: Rozwiązanie listu intencyjnego w zakresie planowanego połączenia z innym podmiotem