info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 08:59
kontakt
MLSYSTEM

Komunikaty

19/03/20 08:00 ML SYSTEM S.A.: Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
13/03/20 18:24 ML SYSTEM S.A.: Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
28/02/20 14:36 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
20/02/20 14:59 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
30/01/20 19:06 ML SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
12:47 ML SYSTEM S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
06/12/19 07:00  brak uprawnień ML System chce w '20 zwiększyć przychody i rentowność; produkcja Quantum Glass na przeł. '20-'21 (wywiad)
04/12/19 20:14 ML SYSTEM S.A.: Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
27/11/19 08:01 ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/19 17:38 ML SYSTEM S.A.: Udzielenie homologacji na produkt
22/11/19 14:22 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
30/10/19 18:55  brak uprawnień ML System zawarł umowę w ramach realizacji projektu Quantum Glass
17:02 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
22/10/19 21:25 ML SYSTEM S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
18:06 ML SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu