info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 20:37
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

29/07/21 16:54  brak uprawnień ULTIMATE GAMES SA (1/2021) Ultimate Games Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/07/21 22:57 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.
19/07/21 16:43 ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
12/06/21 09:16 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja
31/05/21 12:50  brak uprawnień Ultimate Games wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
12:27 ULTIMATE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
12:22 ULTIMATE GAMES S.A.: Wypłata dywidendy
12:15 ULTIMATE GAMES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
14/05/21 05:57 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 00:29 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.
11/05/21 14:35 ULTIMATE GAMES S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
04/05/21 20:03 ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
30/04/21 22:26 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2021 r.
22:20 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej
28/04/21 21:21 ULTIMATE GAMES S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.