info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:37
kontakt
7LEVELS

Komunikaty

09/07/21 12:23  brak uprawnień 7LEVELS SA (8/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 7/2021 dot. uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
17/06/21 14:13  brak uprawnień 7LEVELS SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
14:09 7LEVELS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
14:06 7LEVELS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
20/05/21 10:11  brak uprawnień 7LEVELS SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku
10:06 7LEVELS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku
13/05/21 08:23  brak uprawnień 7LEVELS SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
23/04/21 17:02  brak uprawnień 7LEVELS SA (4/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
21/04/21 14:44 7LEVELS S.A.: Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Space Commander: War and Trade na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej
15/02/21 08:41  brak uprawnień 7LEVELS SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
02/02/21 18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki 7LEVELS S.A.
28/01/21 19:46  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7LEVELS SA
26/01/21 11:05 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "Space Commander: War and Trade" na konsolę Nintendo Switch.
21/01/21 09:52  brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach solidne zwyżki w oczekiwaniu na pakiet bodźców w USA
09:47  brak uprawnień 7LEVELS SA (2/2021) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020