info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:57
kontakt
SERINUS

Komunikaty

14/08/19 08:00 SERINUS ENERGY PLC.: SERINUS ENERGY PLC. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/19 SERINUS ENERGY PLC.: Informacja o powołaniu Autoryzowanego Doradcy i Wspólnego Maklera
12/07/19 SERINUS ENERGY PLC.: Informacja o powołaniu Wspólnego Maklera
01/07/19 SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki
13/06/19 17:16 SERINUS ENERGY PLC.: Przyznanie opcji na akcje Dyrektorowi Operacyjnemu Spółki
10/06/19 08:00 SERINUS ENERGY PLC.: Informacja o powołaniu Dyrektora Operacyjnego
05/06/19 17:01 SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
04/06/19 17:59 SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
31/05/19 00:05 SERINUS ENERGY PLC.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
29/05/19 08:00 SERINUS ENERGY PLC.: Powiadomienie o przyznaniu opcji na akcje osobie pełniącej obowiązki zarządcze
23/05/19 22:58 SERINUS ENERGY PLC.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2019 r.
16/05/19 15:35 SERINUS ENERGY PLC.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2019 dotyczącego uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 16 maja 2019 r.
14:21 SERINUS ENERGY PLC.: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
13:36 SERINUS ENERGY PLC.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 16 maja 2019 r.
08:00 SERINUS ENERGY PLC.: SERINUS ENERGY PLC. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego