info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:23
kontakt
OAT

Komunikaty

21/10/20 12:55 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Drugie wezwanie OncoArendi Therapeutics S.A do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
16/10/20 18:31 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Informacja o rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców
30/09/20 11:19 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Pierwsze wezwanie OncoArendi Therapeutics S.A do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
25/09/20 00:14 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 17:32  brak uprawnień OncoArendi ma umowę dot. analizy zastosowania swoich związków w leczeniu powikłań po COVID-19
16:54 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Rozpoczęcie nowej współpracy w kierunku badań związanych rozwojem leków w ramach Platformy Chitynazowej ukierunkowanych na leczenie powikłań po przebytym COVID-19
09/09/20 08:54  brak uprawnień OncoArendi planuje w I kw. '21 złożyć wniosek o zgodę na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych OATD-01
31/08/20 17:05 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:31 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
15:57 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku
04/08/20 18:01 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:33 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:57 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A.
30/04/20 22:02 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
02:24 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego