info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 16:56
kontakt
THEDUST

Komunikaty

14/08/19 13:34  brak uprawnień THE DUST SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
12/08/19 15:01 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
06/08/19 22:23 THE DUST S.A.: Produkcja aplikacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - umowa
02/08/19 10:10  brak uprawnień The Dust zaktualizował strategię rozwoju na lata 2019-2022
09:57 THE DUST S.A.: Strategia rozwoju Spółki
31/07/19 08:49 THE DUST S.A.: Zawarcie z inwestorem umowy ramowej na finansowanie gier
25/07/19 21:49  brak uprawnień THE DUST SA (9/2019) Powołanie członka Zarządu
14:13  brak uprawnień The Dust ma list inwestycyjny w sprawie finansowania kilkunastu gier
13:47 THE DUST S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem w sprawie finansowania kilkunastu gier na platformy stacjonarne
19/07/19 12:00 THE DUST S.A.: Podjęcie decyzji o rozszerzeniu strategii rozwoju spółki
12/07/19 08:37  brak uprawnień The Dust pozyskał 3 mln zł na finansowanie gry na motywach ?Cyklu Inkwizytorskiego?
07:49 THE DUST S.A.: Finansowanie gry bazującej na "Cyklu Inkwizytorskim" - zawarcie umowy z inwestorem
09/07/19 09:24 THE DUST S.A.: Ustalenia dotyczące finansowania gry opartej na motywach "Cyklu Inkwizytorskiego" - aktualizacja informacji przekazanych raportem bieżącym nr 5/2019
02/07/19 15:45 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 21:26  brak uprawnień THE DUST SA (8/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.