info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:58
kontakt
THEDUST

Komunikaty

14/10/19 22:29  brak uprawnień THE DUST SA (13/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 listopada 2019 r.
22:20 THE DUST S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 listopada 2019 r.
22:17  brak uprawnień The Dust planuje emisję do 225 tys. akcji, po 8 zł za sztukę
22:09 THE DUST S.A.: Informacja o proponowanej emisji akcji
11/10/19 12:52  brak uprawnień The Dust rozważa emisję akcji
12:40 THE DUST S.A.: Ustalenia z inwestorami w zakresie dokapitalizowania Spółki
08/10/19 08:46 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 4"
08:25  brak uprawnień THE DUST SA (12/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30/09/19 22:48 THE DUST S.A.: Powiadomienie z art. 19 MAR
11/09/19 12:16 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 3"
05/09/19 11:38 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 2"
28/08/19 19:39  brak uprawnień THE DUST SA (11/2019) Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
26/08/19 16:19 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 1"
14/08/19 13:34  brak uprawnień THE DUST SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
12/08/19 15:01 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.