info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 21:59
kontakt
THEDUST

Komunikaty

15/05/20 18:24  brak uprawnień THE DUST SA (6/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
15:05 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 31.03.2020 r.
27/04/20 09:22 THE DUST S.A.: Informacja o zainteresowaniu graczy projektem Emitenta - Hotel Renovator (ranking Top Wishlist)
16/04/20 14:42 THE DUST S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
15/04/20 08:49 THE DUST S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Spółkę
03/04/20 18:52 THE DUST S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w konsekwencji rejestracji akcje serii E
20/03/20 21:48  brak uprawnień THE DUST SA (5/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
21:25 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 31.12.2019 r.
19/03/20 16:53  brak uprawnień THE DUST SA (4/2020) Zmiana statutu w związku z rejestracją akcji serii E
16:41 THE DUST S.A.: Rejestracja akcji serii E w KRS
26/02/20 11:23 THE DUST S.A.: Podpisanie umowy o współpracy z T-Bull S.A. w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych.
21/02/20 08:44 THE DUST S.A.: Zapowiedź wydania gry Car Thief Simulator
07/02/20 09:21 THE DUST S.A.: Produkcja kolejnej aplikacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
31/01/20 19:31  brak uprawnień THE DUST SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
29/01/20 09:15 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 7"