info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 12:25
kontakt
THEDUST

Komunikaty

28/10/20 08:50 THE DUST S.A.: The Dust S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Game Island S.A. umowy wykonawczej z inwestorem na współfinansowanie gry Deadly Desert, dla której wydawcą będzie The Dust S.A.
27/10/20 10:12  brak uprawnień The Dust zaktualizował strategię grupy na lata 2020-23
09:53 THE DUST S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju grupy The Dust
22/10/20 09:31 THE DUST S.A.: Zapowiedź na Steam Deadly Desert - gry Game Island S.A., dla której wydawcą będzie The Dust S.A.
19/10/20 11:30 THE DUST S.A.: The Dust S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Game Island S.A. umowy ramowej z inwestorem na współfinansowanie gier, dla których wydawcą będzie The Dust S.A.
16/10/20 18:31 THE DUST S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy The Dust S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/10/20 16:51 THE DUST S.A.: Powiadomienie z art. 19 MAR
30/09/20 21:35 THE DUST S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy The Dust S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 09:23 THE DUST S.A.: Prezentacja Aquapark Renovator na Steam
04/09/20 21:33 THE DUST S.A.: Zmiana udziału Me & My Friends S.A. w ogólnej liczbie głosów The Dust S.A.
31/08/20 23:30 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r.
23:26  brak uprawnień THE DUST SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
23:23  brak uprawnień THE DUST SA (11/2020) Zamiana części akcji serii A uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
23:20  brak uprawnień THE DUST SA (10/2020) Zmiana adresu Spółki
14/08/20 16:33  brak uprawnień THE DUST SA (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.