info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 01:20
kontakt
THEDUST

Komunikaty

14/09/21 08:44 THE DUST S.A.: Two Horizons S.A. - zawarcie z inwestorem umowy dotyczącej współfinansowania produkcji gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 8"
09/09/21 14:18 THE DUST S.A.: Zawiązanie spółki zależnej - 4Knights S.A.
30/08/21 08:46 THE DUST S.A.: Bunker Survival w rankingu Steam Global Top Wishlists
23/08/21 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F spółki THE DUST S.A
20/08/21 14:55 THE DUST S.A.: Akcje serii F - wprowadzenie do obrotu i rozpoczęcie notowań
19/08/21 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki THE DUST S.A.
16/08/21 21:24  brak uprawnień THE DUST SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
07/08/21 09:03 THE DUST S.A.: Rejestracja w KDPW Akcji serii F
03/08/21 10:59 THE DUST S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją w KRS akcji serii F
19/07/21 23:24 THE DUST S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją w KRS akcji serii F
15/07/21 14:41  brak uprawnień THE DUST SA (10/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian statutu Spółki, w tym akcji serii F
14:33 THE DUST S.A.: Rejestracja w KRS akcji serii F
14/07/21 08:34 THE DUST S.A.: Camping Builder w rankingu Steam Global Top Wishlists
05/07/21 21:08 THE DUST S.A.: Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację Praw do Akcji (PDA) Serii F
30/06/21 08:48 THE DUST S.A.: Rozpoczęcie produkcji pełnej wersji gry Airport Renovator przez spółkę zależną Two Horizons S.A, dla której wydawcą będzie The Dust S.A.