info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 07:16
kontakt
FINTECH

Komunikaty

29/07/21 08:42 FINTECH S.A.: Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.
05/07/21 18:40  brak uprawnień FINTECH SA (8/2021) Treść uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fintech S.A. podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lipca 2021 r.
18:04 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w dniu 5 lipca 2021 roku
17:53  brak uprawnień FINTECH SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w dniu 5 lipca 2021 r.
16/06/21 07:53 FINTECH S.A.: Zawarcie Listu Intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta - Fintech Health
14/06/21 16:59 FINTECH S.A.: Rejestracja spółki zależnej - Fintech Health
08/06/21 23:35  brak uprawnień FINTECH SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2021 roku
14/05/21 21:45  brak uprawnień FINTECH SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r. - Fintech S.A.
21/03/21 23:23  brak uprawnień FINTECH SA (4/2021) Raport roczny Fintech S.A. za rok 2020
19/03/21 22:28  brak uprawnień FINTECH SA (3/2021) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych Emitenta
22:12  brak uprawnień FINTECH SA (2/2021) Zmiana terinu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
22/02/21 12:50 FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
27/01/21 10:41  brak uprawnień FINTECH SA (1/2021) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r. Fintech S.A.
25/10/20 20:30  brak uprawnień FINTECH SA (14/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
18/10/20 20:09  brak uprawnień FINTECH SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Fintech S.A. za III kw. 2020 r.