info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:55
kontakt
FINTECH

Komunikaty

02/09/19 07:46 FINTECH S.A.: Umowy na realizację dwóch gier w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.
14/08/19 22:57  brak uprawnień FINTECH SA (11/2019) Raport jednostkowy za II kwartał 2019 r. Fintech S.A.
08/08/19 22:38  brak uprawnień FINTECH SA (10/2019) Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. Fintech S.A.
05/08/19 22:22 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FINTECH S.A. w dniu 29.07.2019r.
22:03  brak uprawnień FINTECH SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. w dniu 29.07.2019 r.
27/06/19 19:30 FINTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2019 roku
19:09  brak uprawnień FINTECH SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 29 lipca 2019 roku
18:43 FINTECH S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
18:36  brak uprawnień FINTECH SA (7/2019) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
02/06/19 00:05 FINTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
01/06/19 21:14  brak uprawnień FINTECH SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
31/05/19 22:45  brak uprawnień FINTECH SA (5/2019) Raport roczny Fintech S.A. za rok obrotowy 2018
15/05/19 23:11  brak uprawnień FINTECH SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r. Fintech S.A.
17/04/19 12:24 FINTECH S.A.: Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej na produkcję i rozwój gier mobilnych.
11/03/19 09:45 FINTECH S.A.: Rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu gry mobilnej