info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 12:35
kontakt
BRAND24

Komunikaty

15/04/21 13:56 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2021 roku
08/04/21 08:33 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy
01/04/21 10:20 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
22/03/21 22:37  brak uprawnień BRAND24 SA (3/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
22:34  brak uprawnień BRAND24 SA (2/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
17/03/21 15:24  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Brand24
15:16 BRAND24 S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki
05/02/21 17:59  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H i J spółki BRAND 24 SA
28/01/21 10:11  brak uprawnień BRAND24 SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021
15/01/21 18:17 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Brand24
08:54 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2020 roku
11/01/21 18:13 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
20/11/20 20:49 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku
17/11/20 23:54  brak uprawnień BRAND24 SA (26/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.
23:52  brak uprawnień BRAND24 SA (25/2020) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 17 listopada 2020 r.