info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 01:20
kontakt
BRAND24

Komunikaty

16/08/21 09:43  brak uprawnień DM BOŚ wycenia Brand24 na 32,1 zł za akcję
02/08/21 13:04  brak uprawnień BRAND24 SA (1/2021) Brand 24 Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 18:59 BRAND24 S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta
15/07/21 17:24 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2021 roku
25/06/21 20:38 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 roku
20:30 BRAND24 S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
20:19 BRAND24 S.A.: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
28/05/21 20:28 BRAND24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
24/05/21 18:39 BRAND24 S.A.: BRAND24 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 19:17  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
17:07 BRAND24 S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Brand 24 S.A. na rynku regulowanym w 2021 roku
12/05/21 18:08  brak uprawnień GPW Benchmark: po sesji 12 maja 2021 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki BRAND24
11/05/21 17:07 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
09:02  brak uprawnień Kurs akcji Brand24 wzrósł o 3,1 proc. w debiucie na GPW
10/05/21 15:38 BRAND24 S.A.: Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta