info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:13
kontakt
BRAND24

Komunikaty

22/05/20 18:32  brak uprawnień BRAND24 SA (9/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.
06/05/20 18:25 BRAND24 S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii J
05/05/20 19:21  brak uprawnień BRAND24 SA (8/2020) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
19:20 BRAND24 S.A.: Informacja nt. uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii J
17:24  brak uprawnień BRAND24 SA (7/2020) Skonsolidowany Raport za I kwartał 2020 roku
02/05/20 20:01  brak uprawnień BRAND24 SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
01/05/20 20:43 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku
29/04/20 21:52 BRAND24 S.A.: Informacja nt. uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii J
15:18  brak uprawnień BRAND24 SA (5/2020) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.
15/04/20 18:57 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2020 roku
07/04/20 11:59 BRAND24 S.A.: Informacja nt. zawarcia umowy pożyczki
05/04/20 18:21 BRAND24 S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/04/20 18:27 BRAND24 S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
18:26  brak uprawnień BRAND24 SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
02/04/20 15:36 BRAND24 S.A.: Zawiadomienie przekazane przez akcjonariusza Spółki