info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 04:46
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

16/09/20 19:29  brak uprawnień Tower Investments wchodzi w produkcję wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe
19:03 TOWER INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Tower Investments
07/09/20 14:28 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
04/09/20 10:52 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. oraz wpływ SARS-Cov-2 na działalność Emitenta
31/08/20 22:28 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
24/08/20 15:13 TOWER INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku
15:01 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 r.
20/08/20 10:45 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
27/07/20 21:59 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/06/20 10:06 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/05/20 23:05 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/20 18:33 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
06/05/20 16:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
16:51 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
22/04/20 22:09 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego