info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 01:47
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

02/03/20 07:27 NANOGROUP S.A.: Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego
28/01/20 19:44 NANOGROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 18:56 NANOGROUP S.A.: Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.
11/12/19 09:43  brak uprawnień NanoVelos chce w 2020 roku rozpocząć testy kliniczne leku na raka
02/12/19 22:12 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:53 NANOGROUP S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
29/11/19 21:00 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 23:28 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/19 21:54 NANOGROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
27/06/19 21:32 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 27.06.2019 roku
21:07 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.
11/06/19 22:23 NANOGROUP S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
09:09  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki NANOGROUP SA
31/05/19 20:24 NANOGROUP S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30/05/19 22:30 NANOGROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.