info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:57
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

28/06/21 16:39 NANOGROUP S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. kolejnej kadencji
15:24 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
15:18 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
10/06/21 18:25 NANOGROUP S.A.: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości
01/06/21 18:12 NANOGROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
31/05/21 13:10 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 18:18 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/21 10:15 NANOGROUP S.A.: Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za 2020 r.
10:08 NANOGROUP S.A.: Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r.
30/04/21 23:22 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
23:20 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
02/04/21 20:08 NANOGROUP S.A.: Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.
01/04/21 15:26 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze Emitenta
29/03/21 16:58 NANOGROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2021
06:25  brak uprawnień NanoGroup ma umowę z chińską spółką na produkcję pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny