info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 07:50
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

14/10/19 13:02 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
01/10/19 21:10 PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy z Gama Holding Sp. z o.o.
10:38 PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dla marki PL Detailing
30/08/19 21:54 PL GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego na powierzchnię usługowo-biurową dla marki PLDETAILING
14/08/19 17:18  brak uprawnień PL GROUP SA (15/2019) Raport Kwartalny za II kwartał 2019 roku
08:21  brak uprawnień PL GROUP SA (14/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
09/08/19 16:06  brak uprawnień PL GROUP SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za 2 kwartał 2019 r.
31/07/19 17:06 PL GROUP S.A.: Informacja w sprawie listu intencyjnego z Gama Holding Sp. z o.o.
30/07/19 13:19 PL GROUP S.A.: Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
29/07/19 21:28  brak uprawnień PL GROUP SA (12/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
21:23 PL GROUP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego na powierzchnię usługowo-biurową dla marki PLDETAILING
01/07/19 19:38 PL GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:23  brak uprawnień PL GROUP SA (11/2019) Korekta - uzupełnienie brakującego załącznika do raportu bieżącego nr 9/2019
18:05  brak uprawnień PL GROUP SA (10/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:59  brak uprawnień PL GROUP SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2019 r.