info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 17:50
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

22/10/20 09:39  brak uprawnień PL GROUP SA (21/2020) Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
09:34 PL GROUP S.A.: Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19/10/20 19:57 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
19:52 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach pośrednio
19:29 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
16/10/20 14:19 PL GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
12/10/20 20:26 PL GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 13 listopada 2020 roku
18:31  brak uprawnień PL GROUP SA (20/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 13 listopada 2020 roku
18:21 PL GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 5 listopada 2020 roku
05/10/20 18:19 PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta
02/10/20 10:32  brak uprawnień PL GROUP SA (19/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
01/10/20 07:20  brak uprawnień PL GROUP SA (18/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 r.
07:16  brak uprawnień PL GROUP SA (17/2020) Raport roczny za 2019 rok
30/09/20 19:13  brak uprawnień PL GROUP SA (16/2020) Pierwsze wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19:05 PL GROUP S.A.: Pierwsze wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich