info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:42
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

01/07/20 16:23  brak uprawnień PL GROUP SA (8/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:19  brak uprawnień PL GROUP SA (7/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
29/06/20 17:07  brak uprawnień PL GROUP SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
14/05/20 21:01  brak uprawnień PL GROUP SA (5/2020) Podpisanie przez emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych emitenta
20:57 PL GROUP S.A.: Informacja o rejestracji spółek zależnych w KRS - PLD Sp. z o.o. oraz PL CFM Sp. z o.o.
13/05/20 10:26  brak uprawnień PL GROUP SA (4/2020) Korekta raportu bieżącego EBI 3/2020
12/05/20 19:01  brak uprawnień PL GROUP SA (3/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych - zmiana terminów publikacji raportów za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu za 2019 rok
17/04/20 11:06 PL GROUP S.A.: Informacja o odbiorze lokalu usługowego
07/04/20 16:16 PL GROUP S.A.: Informacja o otrzymaniu pozwolenie na budowę lokalu usługowego
17/03/20 13:29 PL GROUP S.A.: Wpływ pandemii koronawiursa COVID-19 na działalność Emitenta
18/02/20 09:50 PL GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
14/02/20 09:37  brak uprawnień PL GROUP SA (2/2020) Raport za IV kwartał 2019 roku
10/01/20 18:04  brak uprawnień PL GROUP SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/01/20 15:31 PL GROUP S.A.: Zawiązanie Spółek PLD Sp. z o.o. oraz PL CFM Sp. z o.o. oraz zawarcie umów wniesienia ZCP do PLD Sp. z o.o. oraz PL CFM Sp. z o.o.
19/12/19 08:51 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu