info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 02:05
kontakt
HGAMES

Komunikaty

26/10/20 19:07 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
14/10/20 21:28  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (19/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta oraz zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail Emitenta
12/10/20 12:55 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 22:31 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
22:02 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/09/20 16:53 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej - uzupełnienie
10:20 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej
31/08/20 21:04 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Publikacja nowej strategii Spółki
16/08/20 09:52  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (18/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
14/08/20 22:44  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (17/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
11/08/20 12:40  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (16/2020) Uzupełnienie raportu EBI nr 15/2020
10/08/20 22:13  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (15/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:05 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
21:48  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (14/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.
15/07/20 21:18 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej