info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:05
kontakt
HGAMES

Komunikaty

06/11/19 17:56 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (24/2019) Informacje o nowo powołanych członkach organów Emitenta.
05/11/19 17:46 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (23/2019) Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja z Rady Nadzorczej Emitenta.
31/08/19 20:15 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja dotycząca prac nad sprawozdaniami Emitenta za rok 2018
28/08/19 14:39 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (22/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/19 16:12 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (21/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 16:21 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (20/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
09/08/19 19:19 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES SA
31/07/19 19:23 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (19/2019) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19:22 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (18/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
19:21 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
30/07/19 11:02 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (17/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2019 r.
29/07/19 14:45 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie informacji o decyzji dotyczącej utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów o istotnej wartości
12:20 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów o istotnej wartości
30/06/19 11:26 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (16/2019) Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/06/19 09:34 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A.