info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 07:24
kontakt
HGAMES

Komunikaty

15/07/20 21:18 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
10/07/20 20:56 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
20:47  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (13/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
16:51 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
16:42 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
02/07/20 19:42 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/07/20 16:51 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
12:39  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (12/2020) Zmiana Autoryzowanego Doradcy
29/06/20 14:06  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (11/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F
22/06/20 15:10 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Bieżące informacje na temat działalności Emitenta.
20/06/20 01:15  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (10/2020) Korekta raportu nr 9/2020 z dnia 19.06.2020 r. - Raport roczny za rok 2019 Huckleberry Games Spółka Akcyjna
19/06/20 23:54  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (9/2020) Raport roczny za rok 2019
22:21 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych
12/06/20 18:34  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.
29/05/20 18:01  brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019