info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:46
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

30/07/21 17:09  brak uprawnień BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (2/2021) British Automotive Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 12:12 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
30/06/21 16:45 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
16:42 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
25/06/21 17:40 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie od JLR wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównych
15/06/21 19:15 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wznowienie rozmów z JLR ws. spłaty zadłużenia
14/06/21 17:54 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zakończenie przez PwC niezależnej analizy bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Opracowanie raportu z analizy.
13:21 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
13:04 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
13:02 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
04/06/21 13:58 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
31/05/21 17:16 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/21 16:19 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
05/05/21 18:38 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Informacja o doręczeniu Emitentowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego oraz o zabezpieczeniu majątku Emitenta
30/04/21 18:05  brak uprawnień BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2021) Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego