info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:17
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

14/04/21 18:07 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 15 kwietnia 2021 r.
17:48 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Informacja o szacowanej kwocie kapitału własnego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
09/04/21 17:50 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Informacja o Uchwale Zarządu w sprawie utworzenia rezerwy na zobowiązania oraz utworzenia odpisów aktualizujących
01/04/21 16:28 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 z dn. 31.03.2021 r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
31/03/21 17:50 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ustanowienie tekstu jednolitego statutu emitenta
13:48 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
13:44 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
13:40 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
15/03/21 11:37 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
04/03/21 17:44 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
03/03/21 16:00 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.
15:58 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.
02/03/21 12:57 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Śmierć Członka Rady Nadzorczej
08/02/21 20:07 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
03/02/21 17:36 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.