info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 13:43
kontakt
DOOK

Komunikaty

29/07/20 15:18 DOOK S.A.: Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzech nowych klientów w zakresie analizy biznesowej, projektowania, i prac programistycznych
02/07/20 00:03 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu orazmieli co najmniej 5% głosów
01/07/20 17:51  brak uprawnień DOOK SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:43  brak uprawnień DOOK SA (6/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r
30/06/20 12:01 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/06/20 11:23 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
02/06/20 02:14  brak uprawnień DOOK SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
02:09 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
28/05/20 20:39  brak uprawnień DOOK SA (4/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
14/05/20 09:06  brak uprawnień DOOK SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
10/02/20 11:34  brak uprawnień DOOK SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
17/01/20 14:12  brak uprawnień DOOK SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/12/19 13:52 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18/11/19 10:00 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08/11/19 04:31  brak uprawnień DOOK SA (15/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku