info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:34
kontakt
DOOK

Komunikaty

26/07/21 11:52 DOOK S.A.: Informacja o otrzymaniu istotnego zamówienia
20/07/21 17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki DO OK S.A.
28/06/21 13:13 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej5% głosów
25/06/21 19:29  brak uprawnień DOOK SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2021 r
24/06/21 12:53 DOOK S.A.: Informacja o nawiązaniu współpracy z podmiotem działającym na rynku norweskim
28/05/21 15:07  brak uprawnień DOOK SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
14:59 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
27/05/21 15:15  brak uprawnień DOOK SA (5/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
13/05/21 21:20 DOOK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej Umowy przez Emitenta
14:23  brak uprawnień DOOK SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
06/05/21 10:15 DOOK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej Umowy przez Emitenta
12/04/21 18:00 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
06/04/21 11:43 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18/03/21 15:17 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży
03/03/21 11:50  brak uprawnień DOOK SA (3/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem