info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:01
kontakt
DOOK

Komunikaty

14/01/21 16:06  brak uprawnień DOOK SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
16:02 DOOK S.A.: Korekta do raportu 12/2020/ESPI
11/12/20 21:50 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/11/20 16:55 DOOK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10/11/20 08:27  brak uprawnień DOOK SA (10/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
09/11/20 08:12 DOOK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
26/10/20 08:45 DOOK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 08:59 DOOK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 08:44 DOOK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09/09/20 11:49 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14/08/20 10:48  brak uprawnień DOOK SA (9/2020) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii B1 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2017-2021 DO OK Spółka Akcyjna
12/08/20 09:40  brak uprawnień DOOK SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
29/07/20 15:18 DOOK S.A.: Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzech nowych klientów w zakresie analizy biznesowej, projektowania, i prac programistycznych
02/07/20 00:03 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu orazmieli co najmniej 5% głosów
01/07/20 17:51  brak uprawnień DOOK SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej