info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:34
kontakt
CHERRY

Komunikaty

21/10/20 06:30  brak uprawnień Cherrypick Games przeznaczy środki od Kuuhubb na rozwój oraz spłatę zadłużenia (wywiad)
19/10/20 11:25 CHERRYPICK GAMES S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 07:36 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie od KuuHubb Oy płatności pierwszej raty kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży praw do gry MyHospital wynikającej z zawartej ugody
07/10/20 15:41  brak uprawnień Cherrypick Games zawarł ugodę z Kuuhubb, ma otrzymać łącznie ok. 2,6 mln euro
15:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie ugody z Kuu Hubb Oy
30/09/20 11:22 CHERRYPICK GAMES S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
14/09/20 08:22 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym
18/08/20 10:36 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z KuuHuub Oy
14/08/20 19:13  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (13/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
11/08/20 08:31 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd z siedzibą w Pekinie
27/07/20 15:22  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 r.
08/07/20 21:00 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
04/07/20 07:25  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (11/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
03/07/20 17:09  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2020 r.
16:58 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r.