info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:55
kontakt
CHERRY

Komunikaty

21/04/21 09:54 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 r.
16/04/21 17:53  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2021 r.
19/03/21 14:04  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku
13:59 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku
24/02/21 10:09 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie należności od Kuu Hubb Oy
23/02/21 21:31  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (2/2021) Raport roczny za 2020 r.
16/02/21 10:50 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie częściowej spłaty należności od Kuu Hubb Oy
12/02/21 11:19 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Forestlight Games sp. sp. o.o.
03/02/21 17:35 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01/02/21 18:47 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do ugody z Kuu Hubb Oy
29/01/21 21:59 CHERRYPICK GAMES S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących spłaty należności przez Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę
10:49  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
13/01/21 08:47 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie dwóch umów wydawniczych oraz umowy o współpracę z Pixel Trapps sp. z o.o.
08/01/21 20:11 CHERRYPICK GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/01/21 19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CHERRYPICK GAMES SA