info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 19:01
kontakt
CHERRY

Komunikaty

27/03/20 19:00  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku
18:55 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku
19/03/20 21:03  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2020) Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r.
18:49  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (2/2020) Raport roczny za 2019 r.
12/03/20 18:32 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30/01/20 13:29  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
04/12/19 09:31 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług na rzecz PopReach Inc.
14/11/19 12:17 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13/11/19 19:23  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
12/11/19 10:49 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o wydaniu pierwszej gry na platformę Nintendo Switch
08/11/19 11:24 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z PopReach Inc.
10/10/19 20:56 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podjęcie decyzji Zarządu o nieuzupełnianiu kaucji na zabezpieczenie należności od KuuHubb Oy w związku z decyzją komornika fińskiego
23/09/19 18:50  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii C spółki CHERRYPICK GAMES SA
16/09/19 09:08  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki CHERRYPICK GAMES S.A.
06/09/19 10:01 CHERRYPICK GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze