info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:14
kontakt
CHERRY

Komunikaty

13/01/21 08:47 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie dwóch umów wydawniczych oraz umowy o współpracę z Pixel Trapps sp. z o.o.
08/01/21 20:11 CHERRYPICK GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/01/21 19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CHERRYPICK GAMES SA
16/12/20 18:13  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D spółki CHERRYPICK GAMES S.A.
15:27  brak uprawnień Kuu Hubb nie zapłacił Cherrypick Games zaległego wynagrodzenia, chce spłacić należności do końca stycznia
14:56 CHERRYPICK GAMES S.A.: Informacja dotycząca braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę.
09/12/20 12:55 CHERRYPICK GAMES S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
24/11/20 13:11 CHERRYPICK GAMES S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
20/11/20 20:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
16/11/20 09:42 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.
10/11/20 07:01  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/11/20 11:05  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2020) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
05/11/20 12:58 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie od fińskiego komornika zwrotu kaucji w wysokości 200.000 euro na utrzymanie zajęcia na majątku KuuHuub Oy
04/11/20 12:51 CHERRYPICK GAMES S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
21/10/20 06:30  brak uprawnień Cherrypick Games przeznaczy środki od Kuuhubb na rozwój oraz spłatę zadłużenia (wywiad)