info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:19
kontakt
CHERRY

Komunikaty

09/07/21 17:38  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (10/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
01/07/21 18:03 CHERRYPICK GAMES S.A.: Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy
17/06/21 10:41  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (9/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
09/06/21 17:27 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r.
17:17  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (8/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:11  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2021 r.
01/06/21 15:12 CHERRYPICK GAMES S.A.: Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy
14/05/21 19:03  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (6/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
13/05/21 17:27  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (5/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 9 czerwca 2021 roku
17:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 9 czerwca 2021 roku
21/04/21 09:54 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 r.
16/04/21 17:53  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2021 r.
19/03/21 14:04  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku
13:59 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 16 kwietnia 2021 roku
24/02/21 10:09 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie należności od Kuu Hubb Oy