info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:10
kontakt
CAMBRIDGE

Komunikaty

09/04/21 20:36 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów Emitenta
22/03/21 22:55  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (4/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
22:52  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (3/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
17/03/21 18:32  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok
15/03/21 15:01 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta
29/01/21 18:56  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
16/11/20 17:16  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (16/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
10/11/20 18:08  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (15/2020) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 brak uprawnień Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
30/09/20 19:44  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (14/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
19:35 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
14/08/20 20:50  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (13/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r
16/07/20 08:42  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (12/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
02/07/20 17:35 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A.
29/06/20 22:10  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (11/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku