info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.21, godz. 20:40
kontakt
CAMBRIDGE

Komunikaty

11/12/19 21:03 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (23/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
02/12/19 16:08 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (22/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
14/11/19 18:28 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (21/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019
08/11/19 18:06 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (20/2019) Wyznaczenie przez sąd biegłego do spraw szczególnych
07/11/19 15:45 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (19/2019) Wyznaczenie przez sąd biegłego do spraw szczególnych
14/08/19 17:50 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (18/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
30/07/19 10:20 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A.
24/07/19 15:08 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (17/2019) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/07/19 22:16 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (16/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
22/07/19 20:42 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (15/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
18/07/19 20:39 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (14/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
26/06/19 20:51 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (13/2019) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
25/06/19 22:50 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Opinia Zarządu Spółki dotyczącą zgłoszonego wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
22:48 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (12/2019) Opinia Zarządu Spółki dotyczącą zgłoszonego wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
11/06/19 22:31 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (11/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.