info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:17
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

08/07/20 11:53 INTERMA TRADE S.A.: Zmiana właściwości miejscowej sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości
02/07/20 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INTERMA TRADE SA W LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
01/07/20 11:32 INTERMA TRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMA TRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
11:19 INTERMA TRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
08:16  brak uprawnień Akcjonariusze Interma Trade zdecydowali o rozwiązaniu spółki
08:06 INTERMA TRADE S.A.: Otwarcie likwidacji Spółki
10/06/20 13:48 INTERMA TRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMA TRADE S.A. w dniu 10 czerwca 2020 roku
13:42 INTERMA TRADE S.A.: Przerwa w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. do dnia 30 czerwca 2020 roku
13:37 INTERMA TRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 10 czerwca 2020 roku
13:30 INTERMA TRADE S.A.: Uzupełnienie raportu nr 23/2020 nt. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
01/06/20 09:05 INTERMA TRADE S.A.: Zakończenie likwidacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
18/05/20 15:22 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie przez Emitenta odwołania od decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki
14/05/20 13:42 INTERMA TRADE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
13/05/20 15:52  brak uprawnień Akcjonariusze Interma Trade zdecydują 10 czerwca o dalszym istnieniu spółki lub jej rozwiązaniu
15:42 INTERMA TRADE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku.