info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:17
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

29/07/21 13:08  brak uprawnień INTERMA TRADE SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 11:21 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
02/07/21 11:11 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy pożyczki
25/06/21 09:41 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego
23/06/21 15:45 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta
21/06/21 15:00 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Cofnięcie skargi kasacyjnej
31/05/21 13:02 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Odwołanie od decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za 2013 r.
28/05/21 07:36 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 13:36 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dot. podatku VAT za okres od października do grudnia 2011 r.
13:30 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:24 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2021 roku
13:19 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2021 roku
21/05/21 11:38 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Umieszczenie wpisu dotyczącego Emitenta w dziale 4 KRS
08:42 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach za I kwartał 2021 roku
14/05/21 13:52 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie przez Emitenta wyniku kontroli oraz decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT za 2013 r.