info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 04:35
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

16/01/20 12:22 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w grudniu 2019 roku.
19/12/19 11:39 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w listopadzie 2019 roku.
18/12/19 16:25 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie umowy nabycia dodatkowego pakietu udziałów w spółce kirgiskiej przez spółkę zależną Briju Solo Investments S. a r.l.
17/12/19 15:45 INTERMA TRADE S.A.: Umowy pożyczki zawarte pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej
22/11/19 07:33 INTERMA TRADE S.A.: INTERMA TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/19 15:36 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w październiku 2019 roku.
15/11/19 16:03 INTERMA TRADE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
07/11/19 11:42 INTERMA TRADE S.A.: Podpisanie aneksów do umów pożyczek
06/11/19 13:17 INTERMA TRADE S.A.: Wniesienie odwołania od decyzji w postępowaniu dotyczącym podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
30/10/19 14:58 INTERMA TRADE S.A.: Aneks do umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależną
23/10/19 14:26 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie decyzji dotyczącej podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
18/10/19 14:31 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową we wrześniu 2019 roku
14:23 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie umów o współpracy handlowej w zakresie dostaw surowców metali szlachetnych
11/10/19 10:30 INTERMA TRADE S.A.: Umowy pożyczki w ramach Grupy INTERMA TRADE
26/09/19 15:11 INTERMA TRADE S.A.: Umowa pożyczki zawarta przez spółke zależną