info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:25
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

23/10/19 14:26 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie decyzji dotyczącej podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
18/10/19 14:31 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową we wrześniu 2019 roku
14:23 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie umów o współpracy handlowej w zakresie dostaw surowców metali szlachetnych
11/10/19 10:30 INTERMA TRADE S.A.: Umowy pożyczki w ramach Grupy INTERMA TRADE
26/09/19 15:11 INTERMA TRADE S.A.: Umowa pożyczki zawarta przez spółke zależną
20/09/19 08:43 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w sierpniu 2019 roku.
07:34 INTERMA TRADE S.A.: INTERMA TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/19 14:39 INTERMA TRADE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
02/09/19 11:49 INTERMA TRADE S.A.: Umowa pożyczki zawarta przez spółkę zależną
19/08/19 16:16 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w lipcu 2019 roku.
10:44 INTERMA TRADE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10:36 INTERMA TRADE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na walnym zgromadzeniu przez LETAMOR HOLDINGS LIMITED z siedzibą na Cyprze
10:28 INTERMA TRADE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta
06/08/19 14:13 INTERMA TRADE S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
29/07/19 15:07 INTERMA TRADE S.A.: Aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej