info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:44
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

14/04/21 10:41 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach za 2020 rok
08/04/21 11:15 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie przez Emitenta decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT za 2012 r.
06/04/21 08:50 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie skargi kasacyjnej w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji organu podatkowego.
26/03/21 14:26 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uwzględnienie przez Sąd zarzutów podniesionych przez Emitenta w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez organ podatkowy
22/03/21 08:14 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
17/03/21 18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
16/03/21 11:33 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uzasadnienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta
12/03/21 11:29 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uzasadnienie Sądu w sprawie oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości
05/03/21 12:25 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie skargi kasacyjnej w postępowaniu dot. podatku VAT za 2013 r.
10:02 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta
01/03/21 11:40 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Oddalenie wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości
12/02/21 12:11 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Odwołanie od decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od października do grudnia 2011 r.
29/01/21 08:21 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od października do grudnia 2011 r.
28/01/21 12:13 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Terminy przekazywania raportów okresowych INTERMA TRADE S.A. w likwidacji w 2021 roku
12:10 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie przez Spółkę zależną odwołania od decyzji w postępowaniu dotyczącym podatku VAT za okres od listopada 2015 r. do września 2016 r.