info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:45
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

13/01/21 15:49 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie przez spólke zależną decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT za okres od listopda 2015 r. do września 2016 r.
15:33 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych w zakresie podatku VAT za 2013 r.
05/01/21 12:05 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Oddalenie przez Sąd skargi Emitenta dotyczącej zabezpieczenia zobowiązania w podatku VAT za 2013 r.
29/12/20 15:30 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie przez Emitenta protokołu z badania ksiąg podatkowych w zakresie podatku VAT za 2013 r.
15:24 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie przez Emitenta zastrzeżeń do protokołu z badania ksiąg podatkowych w zakresie podatku VAT za 2012r.
28/12/20 15:27 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Umorzenie postępowania w sprawie zarządzenia zabezpieczenia wobec spółki zależnej
22/12/20 14:35 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie do Sądu skargi na postanowineie organu podatkowego
18/12/20 14:01 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uzgodnienie przez spółkę zależną zmiany warunków umowy nabycia udziałów w spółce kirgiskiej
14/12/20 15:35 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie przez Emitenta protokołu z badania ksiąg podatkowych w zakresie podatku VAT za 2012 r.
11/12/20 12:27 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Złożenie przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
01/12/20 15:04 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
20/11/20 07:45 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/20 13:19 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
16/11/20 13:38 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach finansowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku
03/11/20 09:47 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych