info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 12:04
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

03/04/20 09:41 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji organu podatkowego
02/04/20 16:19 INTERMA TRADE S.A.: Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta
16:17 INTERMA TRADE S.A.: Informacja o wstępnych wynikach za 2019 rok
31/03/20 16:31 INTERMA TRADE S.A.: Przejęcie Briju 1920 sp. z o.o. przez Letamor
27/03/20 13:24 INTERMA TRADE S.A.: Zażądanie natychmiastowej spłaty pożyczek przez De Voss S.a r.l.
13:21 INTERMA TRADE S.A.: Żądanie natychmiastowej spłaty pożyczki przez spółkę zależną Briju Solo Investment S.a r.l.
11:01 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
24/03/20 09:54 INTERMA TRADE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
20/03/20 08:40 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie umowy o współpracy handlowej w zakresie dostaw surowców metali szlachetnych
18/03/20 14:57 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w lutym 2020 roku.
14:49 INTERMA TRADE S.A.: Wpływ rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
04/03/20 08:21 INTERMA TRADE S.A.: Uregulowanie pierwszej transzy ceny za nabycie pakietu 44% udziałów w spółce kirgiskiej przez spółkę zależną oraz brak środków na spłatę pożyczki od Letamor
02/03/20 15:43 INTERMA TRADE S.A.: Umowy pożyczki zawarte pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej
28/02/20 15:27 INTERMA TRADE S.A.: Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.
19/02/20 12:34 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w styczniu 2020 roku