info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 02:30
kontakt
H4F

Komunikaty

26/11/20 09:28  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (37/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
25/11/20 21:21  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (36/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu
24/11/20 11:45  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (35/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
17/11/20 15:19  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (34/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
13/11/20 20:49  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (33/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
15:22 Hub4Fintech S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 listopada 2020 roku
09/11/20 21:18  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (32/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hub4Fintech S.A., które odbyło się w dniu 9 listopada 2020 roku
06/11/20 15:55 Hub4Fintech S.A.: Zmiana stanu posiadania
26/10/20 14:25  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (31/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
23/10/20 16:19  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (30/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
20/10/20 14:37  brak uprawnień HUB4FINTECH SA (29/2020) Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 19 października 2020
19/10/20 08:11 Hub4Fintech S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
16/10/20 14:41 Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2020
12:20 Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020
11:49 Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2020