info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:01
kontakt
CWASA

Komunikaty

12/12/19 11:19 CWA S.A.: Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o.
11/12/19 13:28 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu pakietu udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. oraz podpisanie listu intencyjnego ze spółką Prosta Giełda sp. z o.o.
09/12/19 11:44 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
06/12/19 11:39 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu pakietu udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o.
27/11/19 08:33 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu pakietu kontrolnego udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
14/11/19 20:43  brak uprawnień CWA SA (16/2019) Raport za # ci kwartał 2019
18/10/19 13:27  brak uprawnień CWA SA (15/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
16/10/19 20:41  brak uprawnień CWA SA (14/2019) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
14/10/19 20:42 CWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2019 roku
20:36  brak uprawnień CWA SA (13/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:31  brak uprawnień CWA SA (12/2019) : Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A.
04/10/19 21:02 CWA S.A.: Uruchomienie
17/09/19 18:14  brak uprawnień CWA SA (11/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 14 października 2019 roku
18:10 CWA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 14 października 2019 roku
17:41  brak uprawnień CWA SA (10/2019) : Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 września 2019 r.