info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 18:17
kontakt
CWASA

Komunikaty

15/05/20 16:28  brak uprawnień CWA SA (11/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r
29/04/20 10:30 CWA S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
09:41 CWA S.A.: Zakończenie kampanii crowdfundingowej spółki zależnej od Emitenta
23/04/20 20:41 CWA S.A.: Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
22/04/20 13:58 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
14/04/20 14:17 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.
06/04/20 12:26 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.
31/03/20 15:15 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.
30/03/20 15:06 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.
11:40 CWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się w dniu 24 marca 2020 roku
24/03/20 14:22  brak uprawnień CWA SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A., które odbyło się w dniu 24 marca 2020 roku
23/03/20 09:54 CWA S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udostępnienie niezbędnych narzędzi informatycznych.
18/03/20 09:09 CWA S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
17/03/20 13:42 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy na budowę i uruchomienie platformy szkoleniowej na żądanie.
02/03/20 12:16 CWA S.A.: Produkcyjne uruchomienie platformy Prosta Giełda oraz wyznaczenie terminów komercyjnego uruchomienia platformy Prosta Giełda