info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 07:53
kontakt
CWASA

Komunikaty

24/02/20 15:59 CWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji dotyczących udzielenia licencji i wdrożenia funkcjonalnego modelu biznesowego w oparciu o model platformy Prosta Giełda
21/02/20 09:02  brak uprawnień CWA SA (8/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
08:34 CWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
19/02/20 08:31 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08:23 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18/02/20 09:45 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących współpracy z Mennica Skarbowa S.A.
14/02/20 14:52 CWA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14:47 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/02/20 15:45 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15:39 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/02/20 12:19 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez Prezesa Zarządu dotyczących nabycia akcji Emitenta
07/02/20 19:36  brak uprawnień CWA SA (7/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r CWA Spółka Akcyjna
19:30 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
04/02/20 19:42  brak uprawnień CWA SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
19:38  brak uprawnień CWA SA (5/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect