info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 20:16
kontakt
STOPPOINT

Komunikaty

14/02/20 18:50  brak uprawnień STOPPOINT SA (4/2020) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku
04/02/20 16:21  brak uprawnień STOPPOINT SA (3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
22/01/20 19:54  brak uprawnień STOPPOINT SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2020 r.
19:41 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2020 r.
19:29 STOPPOINT S.A.: Umowa utworzenia konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce
19:10 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy
18:43 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy licencyjnej
21/01/20 19:21  brak uprawnień STOPPOINT SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 10:57 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
10:47 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
14/01/20 16:41 STOPPOINT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.
10/12/19 15:04 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku
14:53  brak uprawnień STOPPOINT SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.
14:44  brak uprawnień STOPPOINT SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.
06/12/19 12:11  brak uprawnień STOPPOINT SA (17/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem STOPPOINT S.A.