info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:52
kontakt
STOPPOINT

Komunikaty

23/03/20 11:21  brak uprawnień STOPPOINT SA (8/2020) Rejestracja zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy Emitenta oraz zmiana adresu siedziby, adresu strony internetowej i adresu e-mail Emitenta
03/03/20 14:04 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
21/02/20 14:20 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 roku
13:59  brak uprawnień STOPPOINT SA (7/2020) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2020 r.
13:40  brak uprawnień STOPPOINT SA (6/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
13:26  brak uprawnień STOPPOINT SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. w dniu 21 lutego 2020 r.
14/02/20 18:50  brak uprawnień STOPPOINT SA (4/2020) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku
04/02/20 16:21  brak uprawnień STOPPOINT SA (3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
22/01/20 19:54  brak uprawnień STOPPOINT SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2020 r.
19:41 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2020 r.
19:29 STOPPOINT S.A.: Umowa utworzenia konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce
19:10 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy
18:43 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy licencyjnej
21/01/20 19:21  brak uprawnień STOPPOINT SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 10:57 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta