info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 09:21
kontakt
XTPL

Komunikaty

30/07/21 10:29  brak uprawnień XTPL SA (1/2021) XTPL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07/07/21 20:29  brak uprawnień Rockbridge TFI ma poniżej 5 proc. XTPL
20:19 XTPL S.A.: Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.
06/07/21 08:55 XTPL S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta
02/07/21 08:39 XTPL S.A.: Sprzedaż drukarki Delta Printing System
30/06/21 19:17 XTPL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku
17:51 XTPL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku
14/06/21 19:16 XTPL S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
07/06/21 21:47 XTPL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.
02/06/21 21:20 XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
15:05 XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego w zakresie precyzyjnego wypełniania mikrometrycznych wnęk polimerem
31/05/21 15:14 XTPL S.A.: Podpisanie umowy dotacyjnej.
27/05/21 05:13 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/21 09:25 XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża
27/04/21 18:53 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego