info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 20:54
kontakt
SLASKIEKA

Komunikaty

31/03/20 15:40  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (10/2020) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
24/03/20 16:35 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20/03/20 23:02  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (9/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019
22:02  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (8/2020) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
21:22 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
14/03/20 07:52  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (7/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L
13/03/20 16:52 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przekroczenie progu 15% - zmiana stanu posiadania Akcjonariusza
16:37 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
06/03/20 12:28 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe osiągnięte przez społkę zależną od Emitenta-ŚLĄSKA PROHIBICJA S.A. na dzień 29 lutego 2020 roku
04/03/20 10:17  brak uprawnień Śląskie Kamienice chcą wejść w działalność deweloperską i przenieść notowania na GPW
03/03/20 20:52 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Strategia Emitenta na lata 2020-2022 a także rozszerzenie działalności podstawowej Emitenta
28/02/20 14:51 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok
21/02/20 16:44 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. (poprzednio: Polskie Majątki Ziemskie sp. z o.o.)
09:21 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2020 roku
17/02/20 08:42 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 10/2020 dotyczącego osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz zysku przez spółkę zależną Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. w roku 2019