info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 00:50
kontakt
SLASKIEKA

Komunikaty

26/11/19 10:17  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (20/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
14/11/19 20:25  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (19/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
11/10/19 11:57  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (18/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
13/09/19 16:23 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziału w nieruchomości za cenę brutto 2.398.500 zł
16:22 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/08/19 11:16 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/08/19 13:20 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii L1
14/08/19 22:51  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
23/07/19 14:22 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana zabezpieczenia - zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L1
22/07/19 12:58 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii A1
19/07/19 14:59 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży lokali na łączną kwotę 1.318.062,24 zł
12/07/19 17:08 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązi zarządcze
16:59 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii H2
16:54 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii H1
16:45 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku