info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.17, godz. 22:40
kontakt
SLASKIEKA

Komunikaty

16/08/19 13:20 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii L1
14/08/19 22:51  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
23/07/19 14:22 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana zabezpieczenia - zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L1
22/07/19 12:58 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii A1
19/07/19 14:59 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży lokali na łączną kwotę 1.318.062,24 zł
12/07/19 17:08 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązi zarządcze
16:59 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii H2
16:54 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii H1
16:45 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku
10/07/19 08:25 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii F2
08:17 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
08:10 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii Z
08:05 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii U
01/07/19 08:58  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (16/2019) Korekta raportu EBI nr 15/2019
30/06/19 21:49  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (15/2019) Przydział obligacji serii W