info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:22
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

04/03/21 19:25 brak uprawnień AQT WATER SA (16/2021) Przydział akcji serii D
15/02/21 20:29 brak uprawnień AQT WATER SA (15/2021) Zawarcie umów o współpracy
19:16 brak uprawnień AQT WATER SA (14/2021) Zmiana adresu siedziby Spółki
19:06 brak uprawnień AQT WATER SA (13/2021) Zmiana statutu Spółki
11/02/21 18:24 brak uprawnień AQT WATER SA (12/2021) Zmiana harmonogramu subskrypcji akcji serii D.
18:19 brak uprawnień AQT WATER SA (11/2021) Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
18:15 brak uprawnień AQT WATER SA (10/2021) Zawarcie przez Emitenta umowy najmu
18:09 brak uprawnień AQT WATER SA (9/2021) Złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o wpis zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców oraz złożenie w UKNF wniosku o przydzielenie konta w ESPI
05/02/21 15:47 brak uprawnień AQT WATER SA (8/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13:14 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR (zbycie akcji Emitenta)
12:48 brak uprawnień AQT WATER SA (7/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
10:59 brak uprawnień AQT WATER SA (6/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
10:53 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta
06:43 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
03/02/21 16:46 brak uprawnień AQT WATER SA (5/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r. - korekta