info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:16
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

04/07/21 12:47  brak uprawnień AQT WATER SA (30/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej AQT Water S.A.
30/06/21 19:14  brak uprawnień AQT WATER SA (29/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej AQT Water S.A.
13:56 AQT WATER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
13:23  brak uprawnień AQT WATER SA (28/2021) Informacja o uchwałach nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:20  brak uprawnień AQT WATER SA (27/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
25/06/21 15:36  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki AQT WATER S.A. notowanych na rynku NewConnect
17/06/21 17:31 AQT WATER S.A.: Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłosci AQT Water S.A.
15/06/21 12:33  brak uprawnień AQT WATER SA (26/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
11/06/21 07:12 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR (nabycie akcji Emitenta)
07/06/21 14:35 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
04/06/21 22:32 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
02/06/21 22:38 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
08:36 AQT WATER S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR (nabycie akcji Emitenta)
01/06/21 17:00  brak uprawnień AQT WATER SA (25/2021) Rejestracja zmiany statutu AQT Water S.A.
31/05/21 19:53 AQT WATER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A.