info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 06:49
kontakt
SCPFL

Komunikaty

14/08/19 06:00  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (8/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)
02/08/19 09:28 SCOPE FLUIDICS S.A.: Aktualny stan rozwoju technologii systemu PCR|ONE oraz systemu BacterOMIC
30/07/19 11:52 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wyrażenie przez AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. zainteresowania wsparciem procesu rozwoju systemu BacterOMIC
25/07/19 11:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Rekomendacja projektu rozwijanego przez Bacteromic sp. o.o., spółkę zależną Scope Fluidics S.A., do dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 - SME Instrument
04/07/19 18:15 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
18:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAROtrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR
11:59 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
11:18 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
03/07/19 20:45 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR
02/07/19 10:16 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja o decyzji o przyznaniu europejskiego patentu na wynalazek stanowiący kluczową technologię dla działania systemu PCR|ONE
28/06/19 19:56  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ Scope Fluidics S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
11:33 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zakończenie czwartego etapu prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE
27/06/19 14:32 SCOPE FLUIDICS S.A.: Podpisanie umowy z ALAB laboratoria sp. z o.o. przez spółkę zależną Emitenta
30/05/19 12:57  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Scope Fluidics S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 12:00
29/05/19 07:59  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)