info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.20, godz. 01:57
kontakt
SCPFL

Komunikaty

19/01/21 15:21  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
11/01/21 10:05 SCOPE FLUIDICS S.A.: Realizacja szóstego etapu prac nad projektem BacterOMIC
18/12/20 12:18  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (21/2020) Podpisanie umowy z firmą audytorską
14/12/20 20:33 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja o warunkowej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu rozwiązanie rozwijane w projekcie BacterOMIC
04/12/20 08:37 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja dot. aktualnego stanu prac nad systemami rozwijanymi przez Scope Fluidics
03/12/20 17:47 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13:59 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30/11/20 17:43  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (20/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu i kapitału zakładowego Spółki
25/11/20 14:53  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (19/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/11/20 15:31  brak uprawnień AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej
15:26  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (18/2020) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H
13/11/20 08:11  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (17/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)
12/11/20 11:59  brak uprawnień NCBR wybrało do dofinansowania projekt spółki zależnej Scope Fluidics
11:48 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wybór przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego opracowania systemu Point-Of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy
06/11/20 17:31  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (16/2020) Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu