info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:12
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

07/04/21 17:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy
01/04/21 13:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o braku pośredniego nabycia akcji Emitenta
31/03/21 19:21 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
19:10 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
22/03/21 20:57  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Raport roczny za 2020
20:45  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
25/02/21 16:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji zamieszczonych w raporcie ESPI nr 8/2021 dot. wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.
29/01/21 21:22  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
26/01/21 18:44  brak uprawnień Nextbike Polska utracił wyłączność na licencję niemieckiego partnera
18:33 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.
18:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o utracie wyłączności udzielonych Emitentowi licencji
21/01/21 16:29 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie porozumienia z miastem Oulu w Finlandii
20/01/21 14:00  brak uprawnień NBP odkupił na przetargu outright buy 3 serie obligacji za 1,49 mld zł
13:48  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku