info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 11:27
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

31/03/20 21:21 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wpływ ograniczeń wprowadzanych przez polskie władze od 1 kwietnia 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa na działalność Spółki i grupy kapitałowej Nextbike Polska
20/03/20 20:06  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (6/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
12/03/20 14:19 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.
11/03/20 17:48 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Nextbike Polska S.A.
17/02/20 14:25 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie
14/02/20 16:05 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie
13/02/20 18:10 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR - informacja poufna
11/02/20 13:25 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zamknięcie transakcji
10/02/20 18:19  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
06/02/20 22:00 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity sp. z o.o.
04/02/20 12:51  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (4/2020) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F
12:49  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (3/2020) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E
31/01/20 15:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie
30/01/20 17:22 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 i 69a ustawy o ofercie
28/01/20 17:29 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających z umowy inwestycyjnej