info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 00:03
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

21/01/21 16:29 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie porozumienia z miastem Oulu w Finlandii
20/01/21 14:00  brak uprawnień NBP odkupił na przetargu outright buy 3 serie obligacji za 1,49 mld zł
13:48  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
15/01/21 20:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z Miastem Stołecznym Warszawa (Warszawski Rower Publiczny)
16:50 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
14/01/21 13:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Piąte - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
13:23  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Piąte - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
12/01/21 14:59 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
05/01/21 18:03 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
14:51  brak uprawnień Oferta Nextbike Polska najkorzystniejsza w przetargu na system rowerowy w Warszawie
14:15 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
21/12/20 16:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
18/12/20 20:12 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawartej z miastem Oulu w Finlandii
17/12/20 16:45  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
10:38 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)