info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 07:55
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

19/11/19 18:46 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r.
18/11/19 20:25  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (27/2019) Korekta raportu bieżącego Emitenta nr 22/2019 z dnia 16 listopada 2019 r.
17:49  brak uprawnień GPW: 19 listopada 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami NEXTBIKE POLSKA S.A
16/11/19 23:27  brak uprawnień Nextbike GmbH dokapitalizuje Nextbike Polska i będzie jej głównym akcjonariuszem
11:18  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (26/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
10:00  brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 16 listopada
06:00  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 15 listopada
03:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02:58  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (23/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
02:52  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (22/2019) Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
02:38 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej i porozumienia z Alior Bankiem
02:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania dokumentów związanych z potencjalną przyszłą inwestycją w Spółkę przez inwestora, jako kolejny etap negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki
02:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o dalszym prowadzeniu negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki pomimo niespełnienia się warunku określonego w Term Sheet
02:25 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia Term Sheet dotyczącego warunków potencjalnej przyszłej inwestycji w Spółkę przez inwestora, jako dalszy etap negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki
02:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zaistnienia ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Emitenta i rozpoczęcia negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Emitenta