info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:18
kontakt
GETBACK

Komunikaty

30/09/22 19:06 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/22 15:08  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku K.Kąkolewskiego (aktl.)
11:24  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku K.Kąkolewskiego
09/09/22 18:36 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce
09/08/22 12:14  brak uprawnień KNF nałożyła na byłego członka zarządu GetBack karę w wysokości 1,1 mln zł
02/08/22 21:20 CAPITEA S.A.: Aktualizacja informacji o realizacji przyspieszonej płatności 5. raty układowej oraz części 6 raty układowej
01/08/22 22:11 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A. z/s w Warszawie
29/07/22 22:12 CAPITEA S.A.: Wpis do rejestru zastawów
19/07/22 23:19 CAPITEA S.A.: Odzyski za II kwartał 2022 r. oraz za I półrocze 2022 r.
22:57 CAPITEA S.A.: Rejestracja zmiany statutu Capitea S.A.
13/07/22 13:44 CAPITEA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
08/07/22 21:51 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/06/22 23:09 CAPITEA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:46 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:40 CAPITEA S.A.: Zawarcie przez Capitea S.A. dwóch umów zastawu rejestrowego