info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 10:22
kontakt
GETBACK

Komunikaty

07/05/21 14:55 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14:24 GETBACK S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack S.A.za rok obrotowy 2020
05/05/21 21:49 GETBACK S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji serii GB, GC, GH, GJ, GN, GP, GW
04/05/21 22:48 GETBACK S.A.: Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.
30/04/21 22:32 GETBACK S.A.: Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umów o zarządzanie portfelami siedmiu funduszy sekurytyzacyjnych oraz odtajnienie informacji opóźnionej
22:14 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:22 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz raportu rocznego
16/04/21 23:56 GETBACK S.A.: Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ
14/04/21 15:27 GETBACK S.A.: Odzyski za marzec 2021 r., zmiana podejścia raportowania odzysków z miesięcznego na kwartalny
08/04/21 15:45  brak uprawnień Nie będzie aresztu dla Leszka Czarneckiego; sąd oddalił zażalenie prokuratury
07:01  brak uprawnień W czwartek sąd zdecyduje, czy Leszek Czarnecki powinien zostać aresztowany
02/04/21 11:02  brak uprawnień KNF nałożyła na GetBack 1 mln zł kar za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych
16/03/21 16:32 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w lutym 2021 r.
17/02/21 15:29 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w styczniu 2021 r.
11/02/21 21:40 GETBACK S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej