info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:32
kontakt
GETBACK

Komunikaty

23/07/21 15:35 GETBACK S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmian w statucie Spółki
16/07/21 21:12 GETBACK S.A.: Odzyski za II kwartał 2021 r.
12/07/21 15:58 GETBACK S.A.: Powołanie Pana Przemysława Schmidta do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Komitetu Audytu.
01/07/21 16:19 GETBACK S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Getback S.A. kolejnej kadencji
12:51 GETBACK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.
10:44 GETBACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.
11/06/21 22:01 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
02/06/21 14:55 GETBACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
18/05/21 13:19 GETBACK S.A.: Zawarcie porozumień w sprawie rozliczenia wzajemnych roszczeń z funduszami LUMEN Profit 20 NSFIZ, LUMEN Profit 21 NSFIZ, LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ
07/05/21 14:55 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14:24 GETBACK S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack S.A.za rok obrotowy 2020
05/05/21 21:49 GETBACK S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji serii GB, GC, GH, GJ, GN, GP, GW
04/05/21 22:48 GETBACK S.A.: Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.
30/04/21 22:32 GETBACK S.A.: Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umów o zarządzanie portfelami siedmiu funduszy sekurytyzacyjnych oraz odtajnienie informacji opóźnionej
22:14 GETBACK S.A.: GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego