info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 09:22
kontakt
GETBACK

Komunikaty

17/11/20 17:17 GETBACK S.A.: Złożenie przez Getback S.A. odwołania od decyzji KNF z dnia 30 października 2020 r.
14:54 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w październiku 2020 r.
16/11/20 12:35  brak uprawnień Sąd odroczył do 21 grudnia posiedzenie ws. aresztowania Leszka Czarneckiego
03/11/20 09:02  brak uprawnień KNF cofnęła GetBack zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (aktl.)
07:35  brak uprawnień KNF cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych
02/11/20 20:09 GETBACK S.A.: Doręczenie decyzji administracyjnej KNF z dnia 30 października 2020 r.
28/10/20 14:51  brak uprawnień CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)
14:45  brak uprawnień NWZ Idea Banku zdecydowało o nieodwoływaniu Leszka Czarneckiego ze składu RN
19/10/20 14:17 GETBACK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego raportu rocznego Getback S.A. za rok obrotowy 2019
16/10/20 14:12 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków we wrześniu 2020 r.
09/10/20 11:57  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłych członków zarządu PDM i MDM
30/09/20 19:41  brak uprawnień NWZ Getin Noble Banku 29 X zdecyduje o odwołaniu Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej
25/09/20 18:30  brak uprawnień KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku
21/09/20 18:55 GETBACK S.A.: Wysokość odzysków w sierpniu 2020 r.
14/09/20 19:10  brak uprawnień GetBack chce od Altus TFI i funduszy 134,6 mln zł odszkodowania ws. zbycia akcji EGB Investments