info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:44
kontakt
GTC

Komunikaty

02/07/21 13:41 GTC: Całkowita spłata kredytu dla projektu Galeria Północna
29/06/21 16:55 GTC: Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
16:49  brak uprawnień Akcjonariusze GTC zdecydowali o nowej emisji do 97.111.024 akcji
16:33 GTC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
16:31 GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
25/06/21 16:14 GTC: Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu
17/06/21 09:17 GTC: Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25%
08/06/21 13:54  brak uprawnień Fitch przyznał GTC rating "BBB-" z perspektywą stabilną
13:47 GTC: Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Centre SA rating korporacyjny (CFR) na poziomie BBB- oraz warunkowy rating (P) na poziomie BBB- dla proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A.
12:23  brak uprawnień Moody's przyznał GTC rating "Ba1" z perspektywą pozytywną
12:12 GTC: Agencja Moody's Investors Service przyznała rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba1 Globe Trade Centre S.A. oraz rating warunkowy (P) na poziomie Ba1 proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez spółkę GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i będą gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A. Perspektywa dla przyznanego ratingu jest pozytywna.
10:34  brak uprawnień GTC planuje emisję zielonych obligacji o łącznej wartości 500 mln euro
10:25 GTC: Oferta uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji emitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależna od Globe Trade Centre SA, i gwarantowanych przez Globe Trade Centre S.A.
02/06/21 18:11  brak uprawnień Asbis i Mabion wejdą w skład indeksu mWIG40, opuszczą go Echo i GTC
12:08  brak uprawnień GTC planuje podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 97.111.024 akcji