info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 19:11
kontakt
GTC

Komunikaty

28/10/20 10:30 GTC: Zawiadomienie o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze i nadzorcze
10:29 GTC: Otrzymanie zawiadomienia o osiągnięciu 66% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
22/10/20 15:50 brak uprawnień W wezwaniu na akcje GTC zawarto transakcje na 21.891.289 akcji
15:47 brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA
12/10/20 16:44 GTC: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
09/10/20 17:19 brak uprawnień GTC Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje GTC do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję
17:15 brak uprawnień Komunikat o zmianie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBE TRADE CENTRE SA
01/10/20 14:51 brak uprawnień KNF sprawdzi czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC (opis)
14:04 brak uprawnień KNF sprawdzi czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC
29/09/20 19:24 brak uprawnień Zarząd GTC ocenia, że cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej
19:04 GTC: Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
24/09/20 17:38 brak uprawnień Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBE TRADE CENTRE SA
22/09/20 16:14 brak uprawnień Zapisy w wezwaniu na akcje GTC potrwają od 2 do 19 października
15:56 brak uprawnień Zmiana terminów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBE TRADE CENTRE SA
18/09/20 12:32 brak uprawnień RN GTC powołała na stanowisko prezesa Yovava Carmi