info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 10:59
kontakt
MAXCOM

Komunikaty

19/03/20 13:41 MAXCOM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
12/03/20 15:36 MAXCOM S.A.: Wybór biegłego rewidenta na lata 2020 i 20201
06/03/20 12:49 MAXCOM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
03/03/20 12:45 MAXCOM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020
09:56 MAXCOM S.A.: Korekta raportu bieżącego 4/2020
08:56 MAXCOM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
21/02/20 08:42 MAXCOM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
16/01/20 15:13 MAXCOM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
15:05 MAXCOM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
10/01/20 16:50 MAXCOM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2020
16:24 MAXCOM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta i zmiana jej siedziby
29/11/19 18:48 MAXCOM S.A.: MAXCOM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 23:07 MAXCOM S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta
27/09/19 17:09 MAXCOM S.A.: MAXCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 08:29 MAXCOM S.A.: Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB "Rubbee" z siedzibą w Kownie