info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 05:00
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

11/08/20 10:19 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 6,2 MW
04/08/20 12:38 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,8 MW
03/08/20 19:49  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r.
19:48 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r.
01/08/20 00:24  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (14/2020) Raport roczny za rok 2018 - korekta
31/07/20 23:54  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (13/2020) Raport roczny za rok 2019 - korekta
19:20 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie dwóch umów na realizację kontraktów w postaci dostawy i montażu konstrukcji dla farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 4 MW
06/07/20 23:57  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (12/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
17:57  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2020) Wykup i umorzenie 370 obligacji serii A
17:41 REMOR SOLAR S.A.: Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii A
04/07/20 20:28  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (10/2020) Zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu Spółki
03/07/20 20:57  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2020) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 830 obligacji serii A
30/06/20 17:34 REMOR SOLAR S.A.: Aneks do Umowy ramowej o współpracy
29/06/20 17:54  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2020) Nieodbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/06/20 23:53 REMOR SOLAR S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów