info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 11:45
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

10/06/21 00:03 REMOR SOLAR S.A.: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/06/21 23:57  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (7/2021) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:16  brak uprawnień Inwestor może dokapitalizować Remor Solar Polska kwotą do 12 mln zł
16:35 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
02/06/21 18:09 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
17:58  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
31/05/21 20:35  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (5/2021) Raport roczny Spółki REMOR SOLAR POLASKA S.A. za 2020 rok.
18/05/21 18:03  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (4/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
17/05/21 15:59  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (3/2021) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za I kwartał 2021 roku
15/02/21 15:31  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (2/2021) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za IV kwartał 2020 roku
27/01/21 15:47 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 19 MW
25/01/21 20:48  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 15:34 REMOR SOLAR S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
17/12/20 18:41 REMOR SOLAR S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
15/12/20 18:16 REMOR SOLAR S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji