info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 11:59
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

01/04/20 08:54 NESTMEDIC S.A.: Niedojście do skutku emisji akcji serii J
24/03/20 12:23  brak uprawnień NESTMEDIC SA (8/2020) Objęcie akcji serii H Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
18/03/20 09:38 NESTMEDIC S.A.: Uzyskanie patentu na urządzenie Pregnabit na mocy decyzji warunkowej
12/03/20 16:44  brak uprawnień NESTMEDIC SA (7/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
27/02/20 18:48 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku
18:44 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
17:49  brak uprawnień NESTMEDIC SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 lutego 2020 roku
17:37 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku
17:29 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
17:18 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej funkcje zarządcze zmiany zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust.1 MAR
17:15 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej funkcje zarządcze zmiany zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust.1 MAR
19/02/20 16:34 NESTMEDIC S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16:30 NESTMEDIC S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/02/20 18:42  brak uprawnień NESTMEDIC SA (5/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.
17:37 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania