info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:39
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

21/07/21 20:15 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.
20:09  brak uprawnień NESTMEDIC SA (19/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.
01/07/21 18:59  brak uprawnień NESTMEDIC SA (18/2021) Uzupełnienie raportu o życiorysie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:33  brak uprawnień NESTMEDIC SA (17/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
16:21 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
16:15  brak uprawnień NESTMEDIC SA (16/2021) Życiorys Członka Rady Nadzorczej Emitenta
30/06/21 16:40 NESTMEDIC S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16:33 NESTMEDIC S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16:26  brak uprawnień NESTMEDIC SA (15/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/06/21 16:08  brak uprawnień NESTMEDIC SA (14/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
15/06/21 14:34 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania
09/06/21 15:47  brak uprawnień NESTMEDIC SA (13/2021) Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:36 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia
07/06/21 18:04  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki NESTMEDIC S.A.
02/06/21 13:38  brak uprawnień NESTMEDIC SA (12/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.