info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 17:11
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

14/11/19 17:32  brak uprawnień NESTMEDIC SA (31/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
17:25  brak uprawnień NESTMEDIC SA (30/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A. za październik 2019 r.
24/10/19 13:04 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT z podmiotem na rynku bułgarskim i otrzymanie pierwszego zamówienia.
14/10/19 17:12  brak uprawnień NESTMEDIC SA (29/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A.
11/10/19 13:40 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta
13:35 NESTMEDIC S.A.: Złożenie oświadczenia w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta
30/09/19 15:43  brak uprawnień NESTMEDIC SA (28/2019) Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
26/09/19 13:23 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
13:18 NESTMEDIC S.A.: Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
20/09/19 21:40  brak uprawnień NESTMEDIC SA (27/2019) Zakończenie subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G
21:34 NESTMEDIC S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
17/09/19 15:55  brak uprawnień NESTMEDIC SA (26/2019) Przyjęcie warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G
13/09/19 17:41  brak uprawnień NESTMEDIC SA (25/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A. za sierpień 2019 r.
11/09/19 10:36  brak uprawnień NESTMEDIC SA (24/2019) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
14/08/19 21:38  brak uprawnień NESTMEDIC SA (23/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.