info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 23:18
kontakt
IFIRMA

Komunikaty

15/05/20 00:34 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/20 20:47  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,03 na akcję
20:30 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2020
12:35 IFIRMA S.A.: Zaprzestanie prac nad Digitape
30/04/20 12:14 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 rok
20/03/20 05:37 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/03/20 12:43 IFIRMA S.A.: Zmiana polityki rachunkowości oraz jej wpływ na wyniki finansowe
11:25  brak uprawnień IFIRMA SA (1/2020) IFIRMA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
21/02/20 15:10 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q4 2019
20/02/20 17:14 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2019 rok
08/01/20 15:30 IFIRMA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/11/19 13:54  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 na akcję
13:44 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2019
15/11/19 00:26 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/09/19 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową