info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 10:41
kontakt
GPRE

Komunikaty

21/08/19 17:26 GLOBALWORTH POLAND: Zawiadomienie od Globalworth Holding B.V. o wyroku wydanym przez Holenderską Izbę Przedsiębiorstw w sprawie ustawowego przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate N.V.
04/07/19 22:10 GLOBALWORTH POLAND: Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Spółki
03/07/19 19:29 GLOBALWORTH POLAND: Informacje o emisji akcji
01/07/19 14:31 GLOBALWORTH POLAND: Uzupełnienie zawiadomienia o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. ogłoszonego przez Globalworth Holding B.V. w dniu 26 kwietnia 2019 r.
28/06/19 16:21 GLOBALWORTH POLAND: Zawiadomienie o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. ogłoszonego przez Globalworth Holding B.V. w dniu 26 kwietnia 2019 r.
25/06/19 15:17  brak uprawnień W wezwaniu na akcje Globalworth Poland RE zawarto transakcje na 1,08 mln akcji
15:08  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V.
19/06/19 16:49 GLOBALWORTH POLAND: PUBLIKACJA UZUPEŁNIENIA DO STANOWISKA RADY DYREKTORÓW GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. W ZWIĄZKU Z WEZWANIEM DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.
11/06/19 23:22 GLOBALWORTH POLAND: Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
03/06/19 16:32 GLOBALWORTH POLAND: Publikacja stanowiska Rady Dyrektorów Globalworth Poland Real Estate N.V. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V.
17/05/19 14:46 GLOBALWORTH POLAND: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
15/05/19 16:43  brak uprawnień Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.
26/04/19 18:52 GLOBALWORTH POLAND: Zmiana w zakresie publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
18:43 GLOBALWORTH POLAND: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
09:10  brak uprawnień Globalworth Holding B.V. wzywa do sprzedaży akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. po 6,9 zł