info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 04:55
kontakt
MTRANS

Komunikaty

09/12/19 13:47 M-TRANS S.A.: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
21/10/19 18:03 brak uprawnień M-TRANS SA (11/2019) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
20/08/19 18:47 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki M-TRANS S.A. na rynku NewConnect
14/08/19 10:10 brak uprawnień M-TRANS SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
01/08/19 09:11 brak uprawnień M-TRANS SA (9/2019) M-TRANS SA (09/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
15/07/19 14:34 brak uprawnień M-TRANS SA (8/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
14:27 brak uprawnień M-TRANS SA (7/2019) Zawieszenie obrotu akcjami spółki
12/07/19 13:49 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki M-TRANS S.A.
10/07/19 13:26 brak uprawnień M-TRANS SA (6/2019) M-TRANS SA (06/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
24/06/19 13:36 brak uprawnień M-TRANS SA (5/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
13:35 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę M-TRANS S.A.
14/06/19 09:58 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki M-TRANS S.A.
13/06/19 12:25 brak uprawnień M-TRANS SA (4/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
26/03/19 11:49 brak uprawnień M-TRANS SA (3/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
09:09 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki M-TRANS SA