info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 18:14
kontakt
MTRANS

Komunikaty

23/03/20 12:07 M-TRANS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku
11:48  brak uprawnień M-TRANS SA (3/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku
20/03/20 16:45 M-TRANS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 20.03.2020 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku
13:38 M-TRANS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku
13:24  brak uprawnień M-TRANS SA (2/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku
18/03/20 10:02  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki M-TRANS S.A.
27/02/20 12:12  brak uprawnień M-TRANS SA (1/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku
11:24 M-TRANS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku
13/12/19 08:13  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki M-TRANS SA
09/12/19 13:47 M-TRANS S.A.: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
21/10/19 18:03  brak uprawnień M-TRANS SA (11/2019) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
20/08/19 18:47  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki M-TRANS S.A. na rynku NewConnect
14/08/19 10:10  brak uprawnień M-TRANS SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
01/08/19 09:11  brak uprawnień M-TRANS SA (9/2019) M-TRANS SA (09/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
15/07/19 14:34  brak uprawnień M-TRANS SA (8/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect