info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:29
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

22/03/21 18:48  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
18:43  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (5/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
18/03/21 14:47 MERLIN GROUP S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
10/03/21 19:16  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (4/2021) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 8 grudnia 2020 roku
03/03/21 18:45  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (3/2021) Rezygnacja osoby zarządzającej
26/01/21 14:37 MERLIN GROUP S.A.: Komentarz Emitenta do finalizacji transakcji na akcjach serii Ł, tj. do nabycia znacznego pakietu akcji Emitenta przez inwestora strategicznego
13/01/21 18:30  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (2/2021) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta
08/01/21 12:58  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
05/01/21 16:20 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
16:12 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
16:06 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:02 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcję zarządcze
30/12/20 19:17 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
18:57 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/12/20 16:27 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej