info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 23:58
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

13/01/21 18:30  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (2/2021) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta
08/01/21 12:58  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
05/01/21 16:20 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
16:12 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
16:06 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:02 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcję zarządcze
30/12/20 19:17 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
18:57 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/12/20 16:27 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
10:21 MERLIN GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10:15 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09:53 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23/12/20 17:10 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/12/20 21:06  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (41/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
21/12/20 14:34 MERLIN GROUP S.A.: Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)