info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:45
kontakt
FORTE

Komunikaty

30/10/20 15:12 FORTE: Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
15:05 FORTE: Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - korekta raportu
28/10/20 17:50  brak uprawnień Forte miało w III kw. 64 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań
17:24 FORTE: Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2020 r.
20/10/20 10:11  brak uprawnień We wrześniu odnotowano wzrost dynamiki produkcji sprzedanej mebli - GUS
19/10/20 20:09 FORTE: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
16/10/20 13:35  brak uprawnień Fundusze zarządzane przez Ipopema TFI wyszły z akcjonariatu Forte
13:17 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
15/10/20 17:55  brak uprawnień Forte zakończyło przegląd opcji strategicznych
17:43 FORTE: Informacja poufna - zakończenie przeglądu opcji strategicznych
13:46 FORTE: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
14/10/20 15:22 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
14:51 FORTE: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:38 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 77 ust. 7, z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
12/10/20 08:38  brak uprawnień Ceny sosny W_Standard na portalu e-drewno spadły we wrześniu do 219 zł/m sześc.