info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 16:06
kontakt
FORTE

Komunikaty

23/10/19 17:48  brak uprawnień Forte szacuje, że miało w III kw. 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT
17:14 FORTE: Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.
21/10/19 09:27  brak uprawnień DM BOŚ wskazał swoich faworytów wśród spółek, podwyższył rekomendację Forte do "trzymaj"
26/09/19 13:19  brak uprawnień Forte celuje w co najmniej ok. 140 mln zł EBITDA na koniec 2019 (wywiad)
18/09/19 12:20 FORTE: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
12/09/19 18:46 FORTE: FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 11:52 FORTE: rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
28/08/19 15:20 FORTE: informacja poufna - zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
13/08/19 15:22 FORTE: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
12/08/19 17:51  brak uprawnień Forte obniżyło szacunki EBIT za II kw. do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł
17:29 FORTE: Informacja poufna
09/08/19 15:14 FORTE: treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. oraz treść projektu uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 9 sierpnia 2019 r.
11:03  brak uprawnień DM BDM podwyższył cenę docelową akcji Forte do 29,6 zł, utrzymał rekomendację "akumuluj"
06/08/19 07:00  brak uprawnień Forte gotowe na planowane zaostrzenie niemieckich przepisów dot. zawartości formaldehydu (wywiad)
 brak uprawnień Forte dąży do przebicia 12,5 proc. rentowności EBITDA na koniec 2019 (wywiad)