info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.19, godz. 07:09
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

14/05/24 23:13  brak uprawnień LUKARDI SA (6/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku.
09/05/24 12:14  brak uprawnień LUKARDI SA (5/2024) Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku wraz z informacją o naruszeniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
06/05/24 10:01  brak uprawnień LUKARDI SA (4/2024) Rezygnacja osoby zarządzającej
15/04/24 15:11  brak uprawnień LUKARDI SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
18/03/24 11:02 LUKARDI S.A.: Powzięcie informacji o wniesieniu przeciwko Spółce pozwu o zapłatę w związku z odstąpieniem od Umowy o wdrożenie oprogramowania komputerowego
12/02/24 23:55  brak uprawnień LUKARDI SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
31/01/24 14:59 LUKARDI S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.
23/01/24 14:43  brak uprawnień LUKARDI SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 23:31  brak uprawnień LUKARDI SA (14/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
02/11/23 14:39 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
27/10/23 15:08 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lukardi S.A. rozpoczętym w dniu 6 października 2023 roku a zakończonym w dniu 27 października 2023 roku.
14:35  brak uprawnień LUKARDI SA (13/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi S.A. zwołane na dzień 6 października 2023 roku, po wznowieniu obrad w dniu 27 października.
06/10/23 15:21 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 6 października 2023 r.
14:48  brak uprawnień LUKARDI SA (12/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy Lukardi Spółka Akcyjna
28/09/23 14:30 LUKARDI S.A.: Przedłużenie negocjacji