info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:12
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

23/09/20 13:00 LUKARDI S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
17/09/20 13:08 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 16 września 2020 r.
16/09/20 16:08 LUKARDI S.A.: Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16:01  brak uprawnień LUKARDI SA (25/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2020 roku.
03/09/20 20:15 LUKARDI S.A.: Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.
01/09/20 21:27 LUKARDI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
20/08/20 08:50 LUKARDI S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
14/08/20 22:48  brak uprawnień LUKARDI SA (24/2020) Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2020 roku.
13/08/20 23:40 LUKARDI S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej.
23:34  brak uprawnień LUKARDI SA (23/2020) Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.
23:29 LUKARDI S.A.: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.
06/08/20 13:52 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ Lukardi S.A. na 16 września 2020 r. wraz z projektami uchwał.
13:46  brak uprawnień LUKARDI SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZ Lukardi S.A. na 16 września 2020 r. wraz z projektami uchwał.
25/07/20 20:32  brak uprawnień LUKARDI SA (21/2020) Korekta raportu nr 18/2020 ? Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.
00:44  brak uprawnień LUKARDI SA (20/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.