info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 21:15
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

29/06/21 18:02 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
17:55  brak uprawnień LUKARDI SA (17/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
24/06/21 12:58 LUKARDI S.A.: Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
23/06/21 16:01 LUKARDI S.A.: Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
21/06/21 18:11 LUKARDI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
18:05 LUKARDI S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
17:50 LUKARDI S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.
17:40 LUKARDI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
11/06/21 11:55 LUKARDI S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
11:44  brak uprawnień LUKARDI SA (16/2021) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
02/06/21 21:11  brak uprawnień LUKARDI SA (15/2021) Korekta raportu 14/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
20:50  brak uprawnień LUKARDI SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
18:00 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01/06/21 16:00  brak uprawnień LUKARDI SA (13/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.
15:46  brak uprawnień LUKARDI SA (12/2021) Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok