info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 23:47
kontakt
7FIT

Komunikaty

08/07/20 17:25  brak uprawnień 7FIT chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję
17:13 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.
01/06/20 18:13  brak uprawnień 7FIT SA (5/2020) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2019 rok. 
15/05/20 21:50  brak uprawnień 7FIT SA (4/2020) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za I kwartał 2020 roku
08/05/20 19:00 7FIT S.A.: Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność 7FIT S.A.
23/04/20 16:03  brak uprawnień 7FIT SA (3/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/02/20 19:20  brak uprawnień 7FIT SA (2/2020) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za IV kwartał 2019 roku
22/01/20 23:39  brak uprawnień 7FIT SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
14/11/19 21:54  brak uprawnień 7FIT SA (11/2019) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za III kwartał 2019 roku
20/08/19 11:17  brak uprawnień 7FIT SA (10/2019) Korekta raportu EBI nr 9 - Raport okresowy Spółki 7FIT SA za II kwartał 2019 roku
14/08/19 20:32  brak uprawnień 7FIT SA (9/2019) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za II kwartał 2019 roku
01/08/19 22:59 7FIT S.A.: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
04/07/19 20:37 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28 czerwca 2019 roku
28/06/19 22:26  brak uprawnień 7FIT SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A w dniu 28.06.2019r.
31/05/19 23:00 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki