info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 12:11
kontakt
7FIT

Komunikaty

15/02/21 20:58 brak uprawnień 7FIT SA (3/2021) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za IV kwartał 2020 roku
27/01/21 12:11 brak uprawnień 7FIT SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
11/01/21 13:42 brak uprawnień 7FIT SA (1/2021) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/11/20 20:40 brak uprawnień 7FIT SA (12/2020) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za III kwartał 2020 roku
17/09/20 18:26 7FIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i udziału w kapitale Spółki
09/09/20 12:03 7FIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - obniżenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i udziału w kapitale Spółki
26/08/20 16:59 brak uprawnień 7FIT SA (11/2020) Życiorys Członka Rady Nadzorczej Spółki
18/08/20 10:22 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 17.08.2020 roku
07:29 brak uprawnień 7FIT wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję
17/08/20 23:08 brak uprawnień 7FIT SA (10/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.
23:01 brak uprawnień 7FIT SA (9/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:59 brak uprawnień 7FIT SA (8/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A w dniu 17.08.2020 r.
14/08/20 11:36 brak uprawnień 7FIT SA (7/2020) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za II kwartał 2020 roku
14/07/20 11:24 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17.08.2020 r.
11:21 brak uprawnień 7FIT SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17.08.2020 r.