info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 15:18
kontakt
ELQ

Komunikaty

14/08/19 16:43  brak uprawnień ELQ SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 16:35  brak uprawnień ELQ SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r
16:28 ELQ S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
16:12 ELQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
18/06/19 17:21  brak uprawnień ELQ SA (7/2019) Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
01/06/19 17:16 ELQ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
17:04  brak uprawnień ELQ SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
31/05/19 22:52  brak uprawnień ELQ SA (5/2019) Raport roczny za 2018 r.
21/05/19 15:02  brak uprawnień ELQ SA (4/2019) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
15/05/19 17:01  brak uprawnień ELQ SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
05/04/19 10:34 ELQ S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
05/03/19 16:34 ELQ S.A.: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
04/03/19 22:52 ELQ S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
14/02/19 23:41  brak uprawnień ELQ SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
24/01/19 14:02 ELQ S.A.: Zawarcie istotnych umów