info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:33
kontakt
ELQ

Komunikaty

22/07/21 12:00  brak uprawnień ELQ SA (10/2021) Korekta raportu za I kwartał 2021 r.
08/07/21 15:17 ELQ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2021 roku
15:11  brak uprawnień ELQ SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2021 roku
22/06/21 15:56  brak uprawnień ELQ SA (8/2021) Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15:50 ELQ S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
04/06/21 21:02 ELQ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
20:39  brak uprawnień ELQ SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 17:26  brak uprawnień ELQ SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
16:50  brak uprawnień ELQ SA (5/2021) Powołanie Prezesa Zarządu
25/05/21 16:59  brak uprawnień ELQ SA (4/2021) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 r.
14/05/21 15:49  brak uprawnień ELQ SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
30/03/21 18:37 ELQ S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
25/02/21 21:37 ELQ S.A.: Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ELQ Spółka Akcyjna oraz oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
18:59 ELQ S.A.: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta - ELQ SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, w celu dewelopowania oraz budowy projektów fotowoltaicznych i wiatrowych
23/02/21 17:55 ELQ S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności poprzez korektę wyniku finansowego lat ubiegłych