info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 15:46
kontakt
ELQ

Komunikaty

08/04/20 16:22  brak uprawnień ELQ SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
07/04/20 15:39  brak uprawnień ELQ SA (4/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
02/04/20 10:07 ELQ S.A.: Wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
27/03/20 18:17 ELQ S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
25/03/20 22:48 ELQ S.A.: Zawarcie istotnych umów
24/03/20 19:21 ELQ S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu ofertowym
11/02/20 17:10  brak uprawnień ELQ SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
17/01/20 12:38  brak uprawnień ELQ SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
11:54  brak uprawnień ELQ SA (1/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
20/12/19 15:23  brak uprawnień ELQ SA (18/2019) Rejestracja zmiany statutu spółki
25/11/19 14:04  brak uprawnień ELQ SA (17/2019) Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej
14/11/19 22:03  brak uprawnień ELQ SA (16/2019) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
21:56  brak uprawnień ELQ SA (15/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
31/10/19 15:34 ELQ S.A.: Rejestracja spółek zależnych Emitenta
22/10/19 10:56 ELQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2019 r.