info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:48
kontakt
ELQ

Komunikaty

04/01/21 13:46  brak uprawnień ELQ SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
31/12/20 17:34  brak uprawnień ELQ SA (16/2020) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych ELQ S.A. za rok 2020 r.
12:27 ELQ S.A.: Podpisanie przez ELQ S.A. listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie wspólnego rozwoju projektów fotowoltaicznych
16/11/20 18:10  brak uprawnień ELQ SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
10/11/20 11:31  brak uprawnień ELQ SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
09/11/20 20:44 ELQ S.A.: Podpisanie umowy o współpracy związanej z wejściem Spółki w nowy obszar działalności podstawowej
02/11/20 18:31 ELQ S.A.: Wejście Spółki w nowy obszar działalności podstawowej
15/10/20 21:00  brak uprawnień ELQ SA (13/2020) Rezygnacja ze stanowiska Członka Zarządu Spółki
29/09/20 13:05  brak uprawnień ELQ SA (12/2020) Powołanie Członka Zarządu
11/08/20 21:40  brak uprawnień ELQ SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
20/07/20 19:28 ELQ S.A.: Odstąpienie od listu intencyjnego wystosowanego do FLUID S.A. w upadłości
17/07/20 07:43 ELQ S.A.: Nabycie udziałów w spółkach zależnych
07:34  brak uprawnień Columbus Energy i ELQ będą współpracować w zakresie projektów fotowoltaicznych
07:22 ELQ S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
13/07/20 17:17  brak uprawnień ELQ SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.