info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:15
kontakt
ELQ

Komunikaty

30/03/21 18:37 ELQ S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
25/02/21 21:37 ELQ S.A.: Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ELQ Spółka Akcyjna oraz oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
18:59 ELQ S.A.: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta - ELQ SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, w celu dewelopowania oraz budowy projektów fotowoltaicznych i wiatrowych
23/02/21 17:55 ELQ S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności poprzez korektę wyniku finansowego lat ubiegłych
12/02/21 17:17  brak uprawnień ELQ SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
04/01/21 13:46  brak uprawnień ELQ SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
31/12/20 17:34  brak uprawnień ELQ SA (16/2020) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych ELQ S.A. za rok 2020 r.
12:27 ELQ S.A.: Podpisanie przez ELQ S.A. listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie wspólnego rozwoju projektów fotowoltaicznych
16/11/20 18:10  brak uprawnień ELQ SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
10/11/20 11:31  brak uprawnień ELQ SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
09/11/20 20:44 ELQ S.A.: Podpisanie umowy o współpracy związanej z wejściem Spółki w nowy obszar działalności podstawowej
02/11/20 18:31 ELQ S.A.: Wejście Spółki w nowy obszar działalności podstawowej
15/10/20 21:00  brak uprawnień ELQ SA (13/2020) Rezygnacja ze stanowiska Członka Zarządu Spółki
29/09/20 13:05  brak uprawnień ELQ SA (12/2020) Powołanie Członka Zarządu
11/08/20 21:40  brak uprawnień ELQ SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.