info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 08:25
kontakt
PREMIUMF

Komunikaty

25/05/20 23:49  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
21/05/20 19:07 PREMIUM FUND S.A.: Nabycie 100% udziałów w innym podmiocie
13/05/20 15:53  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 16:44  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (12/2020) Harmonogram przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 r.
16:41  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
30/04/20 08:40 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną podstawowych założeń do umowy o stworzenie gry w oparciu o licencję
21/04/20 16:58 PREMIUM FUND S.A.: Informacja aktualizująca komunikat nr 7/2020 z dn. 18 marca 2020 r. - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F
31/03/20 19:33  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (10/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
20/03/20 17:00 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:21 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:14 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:08 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19/03/20 07:54 PREMIUM FUND S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 17 marca 2020 r.
18/03/20 19:47 PREMIUM FUND S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F
16:40  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (9/2020) Uzupełnienie do raportu nr 6/2020 z dn. 17.03.2020 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej