info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 13:52
kontakt
PREMIUMF

Komunikaty

11/10/19 23:40  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2019 r.
23:33 PREMIUM FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2019 r.
08/10/19 21:31  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (15/2019) Uzupełnienie do raportu nr 14/2019 z dn. 23 września 2019 r. - Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
23/09/19 18:02  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (14/2019) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
20/09/19 18:31 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach.
14/08/19 22:54 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie Aneksu do Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
13/08/19 23:09  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
17/07/19 18:29 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach
15/07/19 21:29 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach
26/06/19 20:19 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
19/06/19 21:11 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
22/05/19 11:48  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (12/2019) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
15/05/19 20:28  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (11/2019) Zmiany w Zarządzie Emitenta
14/05/19 19:33  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (10/2019) Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za I kwartał 2019 r.
06/05/19 07:40 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 33% ogólnej liczby głosów.